Lietuvos bankas

LB elektroninio sertifikavimo sistemos šakninių sertifikatų įdiegimas

Prieš pradedant darbą su Lietuvos banko išduotu sertifikatu, reikia į naršyklę Internet Explorer savo kompiuteryje įdiegti du LB elektroninio sertifikavimo sistemos šakninius sertifikatus:

1. LB-LITAS-ROOT-CA,
2. LB-LITAS-CA.

Šiuos sertifikatus galima atsisiųsti iš čia (failas LITAS_CAroot.p7b).  

[[#ex]]

Sertifikato LB-LITAS-ROOT-CA instaliavimas

Atidarome failą LITAS_CAroot.p7b

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Išskleidžiame menių kairėje pusėje.

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Išskleidžiam aplanką Certificates.

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Pasirenkame failą LB-LITAS-ROOT-CA ir du kartus spaudžiame pelės mygtuką ant šio sertifikato pavadinimo.

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Pasirenkame instaliuoti sertifikatą Install Certificate…

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Tęsiame instaliaciją toliau Next>

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Pasirenkame automatinį sertifikato patalpinimą pagal tipą
Automaticaly select the certificate story based on the type of certificate ir tęsiame instaliaciją Next>

Jeigu pasirenkame Place all certificates in the following store tada nurodom
Trusted Root Certification Authorities ir tęsiame instaliaciją Next>

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Gauname pranešimą apie sėkmingą importavimą, toliau pasirenkame Finish

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Prašoma patvirtinti, kad pasitikima šiuo sertifikatu – spaudžiame Yes

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Gauname pranešimą apie sėkmingą operaciją.
Patvirtiname OK ir uždarome nebereikalingus Windows langus.

Operacijos rezultatą galime patikrinti pažiūrėdami instaliuotų į interneto naršyklę sertifikatų sąrašą.

Paleidžiame naršyklę Internet Explorer

Pasirenkame menių:
Tools -> Internet Options -> Content -> Certificates ->Trusted Root Certification Authorities

Sertifikatų įdiegimo instrukcija


Sertifikato LB-LITAS-CA instaliavimas

Atidarome failą LITAS_CAroot.p7b dar kartą.

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Išskleidžiame menių kairėje pusėje.

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Išskleidžiam aplanką Certificates.

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Pasirenkame failą LB-LITAS-CA ir du kartus spustelim pelės mygtuką ant šio sertifikato pavadinimo.

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Pasirenkame instaliuoti sertifikatą Install Certificate…

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Tęsiame instaliaciją toliau Next>

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Pasirenkame automatinį sertifikato patalpinimą pagal tipą
Automaticaly select the certificate story based on the type of certificate ir tęsiame instaliaciją Next>

Jeigu pasirenkame Place all certificates in the following store, tada nurodom
Intermediate Certification Authorities ir tęsiame instaliaciją Next>

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Gauname pranešimą apie sėkmingą importavimą, toliau pasirenkame Finish

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

Gauname pranešimą apie sėkmingą operaciją.
Patvirtiname OK ir uždarome nebereikalingus Windows langus.

Operacijos rezultatą galime patikrinti pažiūrėdami instaliuotų į interneto naršyklę sertifikatų sąrašą.

Paleidžiame naršyklę Internet Explorer.

Pasirenkame menių:
Tools -> Internet Options -> Content -> Certificates ->Intermediate Certification Authorities

Sertifikatų įdiegimo instrukcija

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28