Lietuvos bankas

3.3. Savo rodiklio sukūrimas

Jeigu skelbiamų rodiklių nepakanka ir yra poreikis juos sujungti ar apskaičiuoti išvestinius rodiklius, galima sukurti savo rodiklį.

Paspaudus mygtuką „Sukurti savo rodiklį“ (žr. 3 pav.) atsidariusiame lange (žr. 9 pav.) įrašykite savo rodiklio pavadinimą ir paspauskite mygtuką „Įdėti“.

9 pav.

3.3. Savo rodiklio sukūrimas

Paspaudus mygtuką „Įdėti“, rodiklio pavadinimas išsaugomas duomenų rinkinyje ir atidaromas rodiklio redagavimo (skaičiavimo) langas (žr. 10 pav.), kuriame atliekamas naujo rodiklio skaičiavimas.

Naudodami mygtuką „Įdėti rodiklį iš skelbiamų duomenų“ (išsamiau žr. skyriuje „Rodiklio pasirinkimas iš statistikos srities lentelių“) arba rodiklio paiešką (išsamiau žr. skyriuje „Rodiklio paieška pagal raktinį žodį ar kodą“) surinkite visus rodiklius, kurių reikia jūsų rodikliui apskaičiuoti. Pasirinkti rodikliai rodomi rodiklio redagavimo lange pateiktoje lentelėje.

Surinkę visus rodiklius, laukelyje „Naujo (išvestinio) rodiklio skaičiavimas“ pasirinkite standartinę rodiklio skaičiavimo formulę, pvz., suma, vidurkis. Jeigu tarp formulių nėra jums reikalingos, pasirinkite „Įvesti formulę“ ir laukelyje „Rodiklio skaičiavimo formulė“ įrašykite norimą formulę, pvz., (A+B)/2.

Išsaugokite pasirinkimus paspausdami mygtuką „Išsaugoti ir uždaryti“. 

10 pav.

3.3. Savo rodiklio sukūrimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13