Lietuvos bankas

Rizikos valdymo ir atskaitomybės skyrius yra Rinkos operacijų departamento dalis ir valdo finansinę riziką bei rengia strateginį investicijų paskirstymą taip, kad būtų įgyvendinti Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos tikslai. Rengdamas Lietuvos banko finansinio turto investavimo ir rizikos ataskaitas skyrius vertina rizikos limitų išnaudojimo efektyvumą, grąžos ir rizikos šaltinius, jis atlieka investicijų vertinimą nepalankiomis rinkos sąlygomis. Kartu su Europos centrinių bankų sistema (ECBS) skyrius vykdo pinigų politikos operacijų finansinės rizikos valdymą, siekdamas efektyvaus pinigų politikos tikslų įgyvendinimo. Skyriaus vadovas – Dainius Grikinis

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-16