Lietuvos bankas

Investuodami finansinį turtą siekiame uždirbti didžiausią grąžą neviršydami priimtino rizikos dydžio.

Rizika yra neatsiejama investavimo dalis. Lietuvos bankas, investuodamas į finansinį turtą, valdo šias rizikas:

  • rinkos,
  • kredito,
  • likvidumo.

Efektyvus šių rizikų valdymas leidžia siekti didžiausios grąžos neviršijant Lietuvos bankui priimtino rizikos dydžio. Priimtinas rizikos dydis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos banko sukauptus atidėjinius, lėšas perkainojimo sąskaitose ir atsargos kapitalą

Rinkos rizika yra rizika patirti nuostolių sumažėjus investicijų vertei dėl palūkanų normų, akcijų kainų, valiutų kursų ar aukso kainos nepalankių pokyčių. Rinkos rizikai įvertinti ir valdyti Lietuvos bankas naudoja investicijų vertės pokyčio rizikos (angl. value-at-risk) rodiklį, kuris nustatomas modeliuojant galimą investicijų vertės pokytį ateityje. Šis rodiklis atitinka pažangią rinkos rizikos valdymo praktiką ir yra plačiai naudojamas finansų sektoriuje. Modeliuodamas šį rodiklį Lietuvos bankas naudoja tarptautinių organizacijų ir kitų rinkoje pripažintų institucijų pasaulio šalių ekonomikos raidos prognozes, stebimus ekonominių rodiklių ir rinkų ryšius. Taikant pažangius finansinius modelius, modeliuojama tikėtina palūkanų normų, akcijų kainų ir valiutų kursų raida ateityje. Lietuvos bankas parenka tokį investicijų derinį, kurio rinkos rizika su didele tikimybe neviršija Lietuvos banko valdybos nustatyto didžiausio priimtino rizikos dydžio.

Lietuvos bankas taip pat reguliariai atlieka investicijų testavimą nepalankiomis rinkos sąlygomis kaip papildomą rinkos rizikos valdymo priemonę. Tai leidžia įvertinti, kaip pasikeis investicijų vertė labai mažai tikėtinų, tačiau vis dėlto galimų labai didelių pokyčių rinkose atveju.

Kredito rizika yra rizika patirti nuostolių dėl to, kad sandorio šalis arba vertybinius popierius išleidusi valstybė, finansų įstaiga ar bendrovė nevykdys savo įsipareigojimų. Lietuvos banko kredito rizikos valdymo sistema pagrįsta trijų didžiausių pasaulyje reitingų agentūrų (Moody’s, Fitch ir Standard&Poors) nustatytais kredito reitingais ir kitais finansinį patikimumą rodančiais rodikliais. Lietuvos bankas investuoja tik į didelio patikimumo finansines priemones, o rizikingus kredito rizikos atžvilgiu sandorius sudaro tik su investicinį reitingą turinčiomis finansų įstaigomis.

Likvidumo rizika yra rizika, kad Lietuvos bankas neturės pakankamai lėšų laiku įvykdyti savo įsipareigojimų. Likvidumo rizika valdoma didžiąją dalį turto investuojant į aktyvią antrinę rinką turinčias finansines priemones, derinant įsipareigojimų ir juos atitinkančių investicijų dydį bei trukmę.

[[#ex]]

Kaip mes valdome riziką – pagrindiniai skaičiai

Rinkos rizika

Investicinio portfelio rizikos biudžetas yra 250 mln. eurų, t. y. investicinio portfelio neigiama grąža per vienų metų slenkamąjį laikotarpį su 95 proc. tikimybe neturi viršyti 250 mln. eurų.

Rezervų portfelio rizikos biudžetas yra 40 mln. JAV dolerių, t. y. rezervų portfelio neigiama grąža per vienų metų slenkamąjį laikotarpį su 95 proc. tikimybe neturi viršyti 40 mln. JAV dolerių.

Bendra užsienio valiutų atviroji pozicija negali viršyti 40 proc. maksimalaus investicinio portfelio dydžio.

Rezervų portfelio investicijoms atvirosios užsienio valiutų pozicijos limitai netaikomi.

Vienos užsienio valiutos, išskyrus JAV dolerį, atviroji pozicija negali viršyti 10 proc. maksimalaus investicinio portfelio dydžio.
Kredito rizika Finansinių priemonių ir sandorio šalių kredito reitingas ne mažesnis negu investicinis BBB- (Baa3) reitingas
Žemesnio nei A- (A3) ilgalaikio reitingo investicijų bendra suma negali viršyti 20 proc. maksimalaus investicinio portfelio dydžio.
Vieno emitento (arba sandorio šalies), kurio ilgalaikis reitingas yra žemesnis nei A- (A3), įsipareigojimai Lietuvos bankui negali būti didesni kaip 100 mln. eurų.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-17