Lietuvos bankas
Balandžio 11
Balandžio 15

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis Vašingtone dalyvaus Tarptautinio valiutos fondo metiniuose susitikimuose.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) – tarptautinė finansų organizacija, įkurta Jungtinių Tautų 1944 m. Breton Vudse (JAV), šiuo metu jungia 189 valstybes. Lietuva TVF narė yra nuo 1992 m. Centrinė TVF būstinė yra įsikūrusi Vašingtone, JAV.

Lietuvos Respublikos centrinio banko vadovas yra TVF valdančiosios valdybos narys ir dalyvauja TVF du kartus per metus organizuojamuose posėdžiuose, kuriuose daugelio šalių centrinių bankų vadovai ir finansų ministrai aptaria ekonomikos aktualijas ir ieško jos spartinimo kelių. Šio vizito Vašingtone metu V. Vasiliauskas dalyvaus TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto posėdžiuose bei TVF ir Pasaulio banko valdytojų valdybos plenarinėje sesijoje. Taip pat numatyti susitikimai su TVF misijų euro zonoje vadovais. 

Svarbiausias TVF tikslas – užtikrinti tarptautinės pinigų sistemos stabilumą. Pagrindinės TVF veiklos:

  • Valstybių TVF narių vykdomos ekonominės politikos stebėsena, kurios tikslas – skatinti valstybes įgyvendinti ekonominės politikos ir institucines reformas, prisidedančias prie tvarios ir subalansuotos pasaulio ekonomikos plėtros. Be to, TVF vykdo valstybių narių finansų sektorių stebėseną. TVF stebėsenos įžvalgos ir rekomendacijos teikiamos valstybių TVF narių ekonominių konsultacijų pagal TVF steigimo sutarties IV straipsnį ataskaitose, Pasaulio ekonomikos apžvalgose, Pasaulio finansinio stabilumo ataskaitose ir Fiskalinės stebėsenos ataskaitose.
  • Finansinė parama šalims narėms, susidūrusioms su laikinomis mokėjimų balanso problemomis, siekiant užkirsti kelią pasaulinėms krizėms.
  • Techninė pagalba šalių narių instituciniams gebėjimams stiprinti, planuojant ir įgyvendinant efektyvią šalies ekonomikos ir finansų politiką.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-08