Lietuvos bankas
Spalio 20

Tarptautiniame seminare bus pristatomas ir aptariamas Marijus Bernatavičiaus, šiuo metu einančio TVF vykdančiojo direktoriaus patarėjo pareigas,  straipsnis: "Independence of the ECB and the ECJ during the Sovereign Debt Crisis: From Active Leadership to Rubber‐Stamping?", kuris buvo išspausdintas prestižiniame akademiniame žurnale Journal of Common Market Studies. Seminare dalyvaus TVF, Lietuvos banko, ECB, Europos Komisijos, LR Prezidentūros, LR Ekonomikos ir inovacijų, bei Finansų ministerijų atstovai.

Straipsnyje nagrinėjami esminiai ECB ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ETT) priimti sprendimai euro zonos skolų krizės metu. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad abiejų institucijų sprendimams esminę įtaką darė padėtis finansų rinkose ir Europos Vadovų Tarybos pasirinktas skolų krizės sprendimo modelis: euro zonos šalių gelbėjimas, mainais į fiskalinę konsolidaciją ir struktūrines reformas. Straipsnyje siūlomas sintetinis modelis, leidžiantis geriau paaiškinti kaip ir kokius kompromisus turėjo daryti ECB ir ETT vadovai sprendžiant skolų krizės metu kilusius iššūkius. Straipsnyje nagrinėjami keturi svarbiausi skolų krizės momentai: ETT sprendimai dėl ECB OMT programos ir ESM sukūrimo legalumo, bei ECB sprendimai pradėti OMT programą, bei pratęsti likvidumo teikimą Graikijos bankams 2015 m. (tai leido Graikijai likti euro zonos nare).
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-18