Lietuvos bankas
Gruodžio 14 10:00 - 11:30
Vilnius

Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamentas (BDPD) 2021 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. organizuoja konsultacinį renginį tema „Informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo rizikos valdymo reikalavimai“.

Renginio metu BDPD pristatys naujus reikalavimus, taikomus finansų rinkos dalyviams vadovaujantis 2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos banko nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Pristatymo metu BDPD atstovai aptars priemones, kurių turi imtis finansų rinkos dalyviai siekdami valdyti informacines ir ryšių technologijas (IRT) bei saugumo rizikas, reikalavimus, taikomus informacijai saugoti, apdoroti ir perduoti IRT sistemomis bei sistemų kibernetiniam saugumui.

Renginys skirtas draudimo ir perdraudimo įmonių atstovams, atsakingiems už informacijos saugumo užtikrinimą įstaigoje, IT padalinių vadovams, vidaus auditoriams, atsakingiems už IT rizikų vertinimą, rizikos valdymo specialistams, įstaigų vadovams.

Renginys vyks nuotoliniu būdu, renginio kalba – lietuvių. Registracija į renginį vyksta iki š. m. gruodžio 10 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-13