Lietuvos bankas
Gruodžio 07

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir  Valdybos narys Tomas Garbaravičius dalyvaus Europos Centrinio Banko  bendrosios tarybos posėdyje ir ESRV bendrosios tarybos posėdyje Frankfurte.

ECB bendroji taryba susideda iš: ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir 28 ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojų, t.y. ją sudaro 19 euro zonos šalių ir 9 ne euro zonos šalių atstovai.

Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, Bendrosios tarybos veikla bus nutraukta visoms ES valstybės narėms įsivedus bendrą valiutą.

2010 m. įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) pavesta prižiūrėti Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą ir užkirsti kelią ar neleisti plisti sisteminei rizikai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-07