Lietuvos bankas
Spalio 13

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi dalyvaus Ekonomikos ir finansų komiteto (EFC) posėdyje.

Komitetą sudaro nacionalinių administracijų ir centrinių bankų, Europos Centrinio Banko ir Komisijos vyresnieji pareigūnai.
Tai yra patariamasis organas, įsteigtas vidaus rinkos veikimui būtinos valstybių narių politikos koordinavimui skatinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-12