Lietuvos bankas
Rugsėjo 12
Frankfurtas prie Maino

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis dalyvaus ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdyje Frankfurte.

Valdančioji taryba nustato euro zonos pinigų politiką. ECB valdančiąją tarybą sudaro Vykdomoji valdyba ir euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Paprastai Valdančioji taryba posėdžiauja 2 kartus per mėnesį ECB pastate Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Lietuvos banko valdybos pirmininkas dalyvauja ECB valdančiosios tarybos veikloje nuo 2015 m. sausio 1 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-11