Lietuvos bankas
Vasario 20
Frankfurt am Main

Frankfurte  Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas dalyvaus Europos  Centrinio Banko Valdančiosios tarybos ne pinigų politikos posėdyje.

Valdančioji taryba nustato euro zonos pinigų politiką. ECB valdančiąją tarybą sudaro Vykdomoji valdyba ir euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Paprastai Valdančioji taryba posėdžiauja 2 kartus per mėnesį ECB pastate Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Lietuvos banko valdybos pirmininkas dalyvauja ECB valdančiosios tarybos veikloje nuo 2015 m. sausio 1 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-04