Lietuvos bankas
Lapkričio 07

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas dalyvaus ECB valdančiosios tarybos (ne pinigų politikos) posėdyje Frnakfurte.

Valdančioji taryba nustato euro zonos pinigų politiką. ECB valdančiąją tarybą sudaro Vykdomoji valdyba ir euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Paprastai Valdančioji taryba posėdžiauja 2 kartus per mėnesį ECB pastate Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Lietuvos banko valdybos pirmininkas dalyvauja ECB valdančiosios tarybos veikloje nuo 2015 m. sausio 1 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-07