Lietuvos bankas
Gruodžio 06

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas  ir Valdybos narys Marius Jurgilas dalyvaus Valdančiosios tarybos (ne pinigų politikos) posėdyje Frankfurte.

Valdančioji taryba yra pagrindinis sprendimus priimantis ECB organas. Ją sudaro šeši vykdomosios valdybos nariai ir devyniolikos euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas dalyvauja ECB valdančiosios tarybos veikloje nuo 2015 m. sausio 1 d.

Paprastai Valdančioji taryba posėdžiauja du kartus per mėnesį ECB pastate Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Valdančioji taryba vertina ekonomikos ir pinigų raidą ir kas šešias savaites priima sprendimą dėl pinigų politikos. Per kitus posėdžius Valdančioji taryba daugiausia aptaria klausimus, susijusius su kitais ECB ir Eurosistemos uždaviniais ir pareigomis. Siekiant užtikrinti, kad ECB pinigų politikos ir kiti uždaviniai būtų vykdomi atskirai nuo priežiūros uždavinių, rengiami atskiri Valdančiosios tarybos posėdžiai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-07