Lietuvos bankas
Gegužės 21
Gegužės 22
Frankfurtas prie Maino

Lietuvos banko valdybos narys Tomas Garbaravičius dalyvaus ECB Finansinio stabilumo komiteto Makroprudencinės politikos darbo grupės (MPPG) bei ESRV Patariamojo techninio komiteto Priemonių darbo grupės (IWG) posėdžiuose.

Valdančiajai tarybai ir Makroprudenciniam forumui padeda iš ECB ir nacionalinių centrinių bankų bei priežiūros institucijų atstovų sudarytas Finansinio stabilumo komitetas. Šiame komitete ECB ir nacionalinių valdžios institucijų atstovai aptaria bendro rizikos vertinimo klausimus ir derina politiką.

2010 m. įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) pavesta prižiūrėti Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą ir užkirsti kelią ar neleisti plisti sisteminei rizikai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-22