Lietuvos bankas
Rugpjūčio 29
Rugpjūčio 30
Vilnius

Lietuvos banko valdybos narys Tomas Garbaravičius dalyvaus ECB Finansinio stabilumo komiteto bei ESRV Patariamojo techninio komiteto posėdžiuose Vilniuje.

Valdančiajai tarybai ir Makroprudenciniam forumui padeda iš ECB ir nacionalinių centrinių bankų bei priežiūros institucijų atstovų sudarytas Finansinio stabilumo komitetas. Šiame komitete ECB ir nacionalinių valdžios institucijų atstovai aptaria bendro rizikos vertinimo klausimus ir derina politiką.

2010 m. įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) pavesta prižiūrėti Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą ir užkirsti kelią ar neleisti plisti sisteminei rizikai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-29