Lietuvos bankas
Birželio 23

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir Valdybos pirmininko pavaduotojas Raimundas Kuodis dalyvaus Europos Centrinio Banko Bendrosios tarybos posėdyje

ECB bendroji taryba susideda iš: ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir 28 ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojų, t.y. ją sudaro 19 euro zonos šalių ir 9 ne euro zonos šalių atstovai. Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, Bendrosios tarybos veikla bus nutraukta visoms ES valstybės narėms įsivedus bendrą valiutą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-22