Lietuvos bankas
Rugsėjo 26
Frankfurtas prie Maino

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir Valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi dalyvaus Europos Centrinio Banko Bendrosios tarybos posėdyje Frankfurte.

ECB bendroji taryba susideda iš: ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir 28 ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojų, t.y. ją sudaro 19 euro zonos šalių ir 9 ne euro zonos šalių atstovai. Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, Bendrosios tarybos veikla bus nutraukta visoms ES valstybės narėms įsivedus bendrą valiutą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-25