Lietuvos bankas
Nr. Privalomojo draudimo pavadinimas Įstatyminis pagrindas Taisyklės
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. N-47 „Dėl standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo“
2. Advokatų profesinės bendrijos profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Advokatūros įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1067 „Dėl Advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
3. Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Antstolių įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 957 „Dėl Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
4. Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Audito įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 03-122 „Dėl Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
5. Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-113 „Dėl Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
6. Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo privalomasis draudimas LR Turizmo įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 756 „Dėl Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1421 redakcija)
7. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Notariato įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 580 “Dėl Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
8. Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 745 „Dėl Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
9. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“.
10. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 03-227 „Dėl Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
11. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 03-226  „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
12. Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
13. Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas LR Konsulinis statutas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-79 „Dėl Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
14. Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR įmonių bankroto įstatymas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 4-637 „Dėl Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
15. Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR įmonių restruktūrizavimo įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 41 „Dėl restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
16. Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR fizinių asmenų bankroto įstatymas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 4-140 „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
17. Licencijuoto asmens civilinės atsakomybės už kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis privalomasis draudimas LR geodezijos ir kartografijos įstatymas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 1P-50 „Dėl Licencijuoto asmens civilinės atsakomybės už kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
18. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomasis civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR geležinkelių transporto kodeksas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1052 „Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“
19. Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 03-133 „Dėl Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24