Lietuvos bankas
Nr. Privalomojo draudimo pavadinimas Įstatyminis pagrindas Taisyklės
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. N-47 „Dėl standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo“
2. Advokatų profesinės bendrijos profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Advokatūros įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1067 „Dėl Advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
3. Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Antstolių įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 957 „Dėl Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
4. Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Audito įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 03-122 „Dėl Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
5. Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Draudimo įstatymas Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 03-97 „Dėl Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
6. Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo privalomasis draudimas LR Turizmo įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 756 „Dėl Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 924 redakcija)
7. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Notariato įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 580 “Dėl Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
8. Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 745 „Dėl Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1584 redakcija)
9. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“.
10. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 03-207 „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
11. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 03-226  „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
12. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 03-206 „Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
13. Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR Statybos įstatymas Lietuvos banko valdybos 2022 m. kovo 31 d. nutarimas Nr. 03-61 „Dėl Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
14. Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas LR Konsulinis statutas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-79 „Dėl Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
15. Nemokumo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR juridinių asmenų nemokumo įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“
16. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomasis civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR geležinkelių transporto kodeksas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1052 „Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“
17. Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas Lietuvos banko valdybos 2012 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 03-133 „Dėl Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
18. Patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas LR patentinių patikėtinių įstatymas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 1R-63 „Dėl Patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-26