Lietuvos bankas

Norėdamos dalyvauti pinigų politikos skolinimo operacijose sandorio šalys operacijoms užtikrinti turi pateikti tinkamą įkaitą, kuris gali būti antrinę rinką turintis turtas ir kredito reikalavimai.

  • Bendroji ECB informacija apie tinkamą įkaitą pateikta čia (anglų k.).
  • ECB pinigų politikos operacijoms užtikrinti tinkamo antrinę rinką turinčio turto sąrašas pateiktas čia (anglų k.).
  • ECB pinigų politikos operacijoms užtikrinti tinkamų kredito reikalavimų tinkamumo kriterijai pateikti čia (554.7 KB download icon).

Lietuvos bankas, įgyvendindamas Eurosistemos įkaitui taikomų sąlygų laikino sušvelninimo priemonių paketą, patvirtino 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 03-324 patvirtintų Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimus, kurie įgyvendina Eurosistemos pinigų politikos Laikinąją papildomų paskolų sąrangą (angl. additional credit claims). ECB pinigų politikos operacijoms užtikrinti laikinai tinkamų papildomų kredito reikalavimų tinkamumo kriterijai pateikti čia (584.7 KB download icon).

Kredito reikalavimų įkeitimo proceso aprašas:

Prieš įkeičiant kredito reikalavimus

1 žingsnis

Vieną kartą prieš pirmą įkeitimą

Pateikti informacijos teikimo Lietuvos bankui procedūros aprašymą ir atsakymus į klausimus Klausimynas sandorio šalims dėl kredito reikalavimų įkeitimo (26.8 KB download icon)

2 žingsnis

Vieną kartą prieš pirmą įkeitimą

Pateikti informaciją apie savo Vidaus reitingais (IRB) pagrįstą sistemą pagal Lietuvos banko tinklalapyje pateiktą formą

Informacija apie Vidaus reitingais pagrįstą sistemą (29.9 KB download icon)

3 žingsnis

Kiekvieną kartą įkeičiant kredito reikalavimus
Pateikti prašymą ir užpildyti kredito reikalavimų pateikimo formą

Sandorio šalies prašymas/patvirtinimas dėl įkeitimo (24.7 KB download icon)

Kredito reikalavimų pateikimo forma (169.3 KB download icon)

Jau įkeitus kredito reikalavimus

4 žingsnis

Kas ketvirtį

Ketvirtinis patvirtinimas Ketvirtinio patvirtinimo forma (48.2 KB download icon)

5 žingsnis

Kas ketvirtį, jeigu įkeičiami nekilnojamu turtu užtikrinti kredito reikalavimai arba paskolų portfeliai

Pateikti duomenis į Data Warehouse

Aktualus duomenų pateikimo šablonas (SME) (45.8 KB download icon)

Aktualus duomenų pateikimo šablonas (CMBS) (62.3 KB download icon)

6 žingsnis

Vieną kartą po 12 mėn. nuo pirmo įkeitimo

Auditoriaus išvada  

7 žingsnis

Kiekvienų metų sausio mėn.

IRB stebėsenos ataskaita  

 

Šiuo metu pinigų politikos operacijoms užtikrinti Lietuvos banko sandorio šalių įkeisti kredito reikalavimai pateikti čia (34.5 KB download icon).

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-29