Lietuvos bankas

Lietuvos bankas skelbia statistinius duomenis apie padirbtus ir sugadintus pinigus. Informacija atnaujinama kas pusę metų. 

[[#ex]]

Padirbti pinigai

Per 2020 m. Lietuvos banke buvo ištirta ir iš apyvartos išimta 1 333 vienetai padirbtų eurų (1 172 vnt. banknotų ir 161 vnt. monetų). Tai 57 proc. mažiau nei per 2019 m., kai buvo rasta 3 078 vnt. padirbtų eurų.

Per 2020 m., ypač IV ketvirtį, sumažėjo ir akivaizdžiai padirbtų eurų banknotų, vadinamųjų „filmų pinigų“ (angl. Movie money). Apie juos centrinis bankas buvo įspėjęs Lietuvos gyventojus praeitų metų pavasarį.

Padirbti eurų banknotai ir monetos Lietuvoje

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-02-11

*Apie 1 000 vnt. banknotų buvo sulaikyti prieš išleidžiant į apyvartą.

Daugiausia, kaip ir 2019 m., buvo rasta padirbtų 50 ir 20 eurų nominalo banknotų, jie atitinkamai sudarė 46 ir 18 proc. visų padirbinių.

Padirbtų eurų banknotų pasiskirstymas pagal nominalus Lietuvoje 2020m.

Iš viso 1 172 banknotai

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-02-04


Sugadinti pinigai

2020 m. Lietuvos banke pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus pakeista apie 44 tūkst. sugadintų ar susidėvėjusių banknotų ir monetų, kurių vertė apie 970 tūkst. Eur.

Pakeisti banknotai ir monetos

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-02-11

Gyventojų atnešti banknotai būna suplėšyti, dėl netinkamų laikymo sąlygų supeliję, sutrūniję, apdegę krosnyse ar gaisro metu, neretai žmonės paslėptus ir užmirštus pinigus randa grindyse, durų staktose, senuose balduose. Daugiau informacijos apie paslaugas čia.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11