Lietuvos bankas

Lietuvos bankas skelbia statistinius duomenis apie padirbtus ir sugadintus pinigus. Informacija atnaujinama kas pusę metų. 

[[#ex]]

Padirbti pinigai

Per 2023 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos banke buvo ištirti ir iš apyvartos išimti 535 vnt. padirbtų eurų: 391 vnt. banknotų ir 144 vnt. monetų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padirbtų eurų rasta 4 proc. mažiau. Padirbtų pinigų vertė sudarė 31 tūkst. eurų (iš jų padirbtų monetų – 300 eurų).

Padirbti eurų banknotai ir monetos Lietuvoje

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2023-07-17
XLSX

2023 m. pirmąjį pusmetį, kaip ir 2022 m. pirmąjį pusmetį, daugiausia rasta padirbtų 50 eurų nominalo banknotų – jie sudarė 49 proc. visų padirbinių.

Padirbtų eurų banknotų pasiskirstymas pagal nominalus Lietuvoje 2023 m. 

Iš viso: 391 banknotai

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2023-07-17
XLSX

Europos Centrinio Banko duomenimis, 2023 m. pirmąjį pusmetį euro zonoje iš viso aptikta 215 tūkst. padirbtų banknotų. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, padirbtų banknotų padaugėjo 19,7 proc.. Daugiausia rasta padirbtų 20 ir 50 eurų nominalų banknotų.


Sugadinti pinigai

2023 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos banke pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus pakeista apie 12 183 vnt. sugadintų ar susidėvėjusių banknotų ir monetų, jų vertė – apie 390 tūkst. eurų.

Pakeisti banknotai ir monetos

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2023-07-17
XLSX

Gyventojų atnešti banknotai būna suplėšyti, dėl netinkamų laikymo sąlygų supeliję, sutrūniję, apdegę krosnyse ar gaisro metu, neretai žmonės paslėptus ir užmirštus pinigus randa grindyse, durų staktose, senuose balduose.

Daugiau informacijos apie paslaugas čia.

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-02