Lietuvos bankas

Lietuvos bankas skelbia statistinius duomenis apie padirbtus ir sugadintus pinigus. Informacija atnaujinama kas pusę metų. 

[[#ex]]

Padirbti pinigai

Per 2021 m. Lietuvos banke buvo ištirta ir iš apyvartos išimta 1 181 vienetų padirbtų eurų (1 041 vnt. banknotų ir 140 vnt. monetų). Tai 11 proc. mažiau nei per 2020 m., kai buvo rasta 1 329 vnt. padirbtų eurų.

Padirbti eurų banknotai ir monetos Lietuvoje

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-02-07
XLSX

Daugiausia, kaip ir 2020 m., buvo rasta padirbtų 50 ir 20 eurų nominalo banknotų, jie atitinkamai sudarė 53 ir 13 proc. visų padirbinių.

Padirbtų eurų banknotų pasiskirstymas pagal nominalus Lietuvoje 2021m. 

Iš viso: 1041 banknotai

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-02-07
XLSX

Europos Centrinio Banko duomenimis, 2021 m. iš viso rasta 347 000 padirbtų banknotų. Daugiausia buvo rasta padirbtų 20 eurų nominalo banknotų ir 50 eurų nominalų banknotų, jie sudarė du trečdalius visų padirbtų banknotų.

Palyginti su 2020 m., matomas 24,6 proc. padirbtų banknotų sumažėjimas.


Sugadinti pinigai

2021 m. Lietuvos banke pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus pakeista 35 830 vnt. sugadintų ar susidėvėjusių banknotų ir monetų, kurių vertė apie 1 612 000 eurų.

Pakeisti banknotai ir monetos

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-02-07
XLSX

Gyventojų atnešti banknotai būna suplėšyti, dėl netinkamų laikymo sąlygų supeliję, sutrūniję, apdegę krosnyse ar gaisro metu, neretai žmonės paslėptus ir užmirštus pinigus randa grindyse, durų staktose, senuose balduose. Daugiau informacijos apie paslaugas čia.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-07