Lietuvos bankas
2021-12-20
11

Atlikęs tikslinį elektroninių pinigų įstaigos Wallter, UAB, inspektavimą, Lietuvos bankas nustatė, kad įstaiga pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Už tai Wallter, UAB, skirtas įspėjimas, bauda ir įpareigojimai. Bendrovė pažeidimus ir trūkumus pradėjo taisyti jau inspektavimo metu savo iniciatyva.  

Lietuvos bankas nustatė, kad tikrinamu laikotarpiu įstaigos taikytos klientų rizikos vertinimo procedūros neužtikrino, kad būtų tinkamai nustatoma klientų pinigų plovimo, teroristų finansavimo rizika, klientai būtų tinkamai skirstomi į rizikos grupes. 

Įstaiga ne visais atvejais tinkamai nustatydavo klientų ar jų atstovų tapatybę, o kliento pažinimo procedūros neleido suprasti klientų – juridinių asmenų – dalykinių santykių tikslo, veiklos pobūdžio. Wallter, UAB, neužtikrino, kad didesnės rizikos grupės klientams būtų tinkamai taikomos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros ir kad klientų tikrinimo informacija būtų atnaujinama nustatytu periodiškumu.

Be to, nustatyta trūkumų organizuojant kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėseną – įstaiga neužtikrino priemonių, kurios leistų sukaupti pakankamai žinių apie klientui būdingą elgseną, suteikiančių galimybę tinkamai identifikuoti neįprastus sandorius ir operacijas. 

Wallter, UAB, tinkamai nevertino klientų pateiktų dokumentų, pagrindžiančių mokėjimo operacijas, sandorius, jų paskirtį arba lėšų kilmę, formaliai analizavo sudėtingus, neįprastai didelius sandorius, nepakankamai nagrinėjo tokių sandorių vykdymo pagrindą ir tikslą. Be to, įstaiga inspektuojamu laikotarpiu neužtikrino, kad už pinigų plovimo ir teroristų prevencijos organizavimą atsakinga vidaus kontrolės funkcija būtų nepriklausoma nuo verslo interesų.

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė Wallter, UAB, 280 tūkst. Eur baudą. Be to, nustatyta trūkumų organizuojant įstaigos darbuotojų mokymų procesą, už tai Lietuvos bankas skyrė įspėjimą. Lietuvos bankas įpareigojo Wallter, UAB, pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus iki 2022 m. kovo 31 d. Įstaiga savo iniciatyva jau ėmėsi priemonių, kad inspektavimo metu nustatyti pažeidimai bei veiklos trūkumai būtų pašalinti ir nepasikartotų ateityje.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.