Lietuvos bankas
2020-02-24
  • AdobeStock_114293458.jpeg
     
11

Kovo 26 d. Briuselyje vyks serijos „ECB klauso“ renginys, skirtas pilietinei visuomenei. Euro zonos piliečiai kviečiami siūlyti savo idėjas ir išsakyti pastabas internetu. Vėliau vyks kiti nacionalinių centrinių bankų organizuojami Eurosistemos renginiai, skirti nuomonėms išklausyti.

Eurosistemos bankai – Europos Centrinis Bankas (ECB) ir 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų – kviečia euro zonos piliečius ir organizacijas siūlyti idėjas ir teikti pastabas dėl to, kaip centrinis bankas, laikydamasis Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo apibrėžtos sistemos, vykdo pinigų politiką. Strategijos peržiūros eiga paaiškinta ECB sukurtuose specialiuose interneto tinklalapiuose, o ten pat esančioje specialioje internetinėje formoje piliečiai gali išdėstyti savo pasiūlymus ir pastabas bet kuria euro zonos kalba.

Vykdydamas sausio 23 d. pradėtą savo strategijos peržiūrą ECB stengsis išgirsti kuo įvairesnių visuomenės atstovų idėjas ir pastabas, taip pat sieks nuodugniau išanalizuoti, kokią reikšmę ECB įgaliojimų įgyvendinimui gali turėti kitų sričių, pavyzdžiui, finansinio stabilumo, užimtumo ir aplinkos tvarumo, veiksniai.

Todėl ECB kviečia pilietinės visuomenės organizacijas dalyvauti Eurosistemos renginiuose, skirtuose nuomonėms išklausyti. Pirmasis toks renginys vyks kovo 26 d. Briuselyje. Renginio pirmininkė – ECB Pirmininkė Christine Lagarde.

„Norime išgirsti, ką mano, dėl ko nerimauja ir kokių lūkesčių turi visuomenė. Esame atviri visoms idėjoms“, – sakė Pirmininkė C. Lagarde.

Įvairių regioninių ir vartotojų organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai turės galimybę išsakyti savo nuomonę apie ECB politiką. Ši konferencija – tai pirmasis iš renginių, kuriuos Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai organizuos visose 19-oje euro zonos šalių. 

Be to, ECB organizuos renginius, per kuriuos bus siekiama išgirsti ir finansų sektoriaus dalyvių bei akademinės bendruomenės atstovų nuomonę (pirmasis toks renginys – konferencija „ECB ir jo stebėtojai“ – vyks kovo 24 d. Frankfurte). Taip pat bus tęsiamas dialogas su Europos Parlamentu.

Apie šiam įvykiui skirtus renginius mūsų šalyje Lietuvos bankas paskelbs kiek vėliau.

Strategijos peržiūrai skirtą ECB svetainės skyrelį rasite čia.