Lietuvos bankas
2011-07-26
11

Šių metų antrąjį ketvirtį Lietuvoje veikiančių bankų veikla buvo aktyvesnė nei pirmąjį – bankai dirbo pelningai, augo jų turtas.

„Atsigavimo ženklai – akivaizdūs, bankų sistemos veikla įgauna pagreitį. Tačiau dabar toks etapas, kai svarbiausia užduotis yra išsaugoti palankias tendencijas, o augimui suteikti tvarumo,“ – pristatydamas šių metų antrojo ketvirčio bankų veiklos apžvalgą sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

2011 m. liepos 1 d. veikiančių šalies bankų turtas sudarė 81,4 mlrd. Lt. Jis per ketvirtį padidėjo 1,5 mlrd. Lt, arba 1,9%. Labiausiai tai lėmė augusios bankų lėšos kituose bankuose.

Klientams suteiktos paskolos per antrąjį ketvirtį sumažėjo 778,5 mln. Lt, arba 1,3%, iki 56,9 mlrd. Lt. Šį pokytį labiausiai lėmė keli didesni sandoriai. Bet privačių įmonių Lietuvoje paskolų portfelis antrąjį ketvirtį išaugo apie 1%, o bankų kreditavimo įsipareigojimai padidėjo net 16% (0,9 mlrd. Lt). Tai leidžia tikėtis, kad ateityje kreditavimas bus dar intensyvesnis.

Pirmą kartą per daugiau kaip dvejus metus ūgtelėjo paskolų būstui įsigyti portfelis. Antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, jis padidėjo 31,7 mln. Lt iki 19,79 mlrd. Lt.

Pirmąjį šių metų pusmetį bankai uždirbo 513,6 mln. Lt pelno, kai pernai per atitinkamą laikotarpį buvo patirtas 408,1 mln. Lt nuostolis. Šių metų pirmojo pusmečio pelnas nedaug mažesnis už tą, kurį bankai įprastai uždirbdavo ekonomikos pakilimo laikotarpiu 2007-2008 m. Pelningai dirbo 7 bankai ir 5 užsienio bankų filialai, 2 bankai ir 5 užsienio bankų filialai patyrė nuostolių.

Įtakos gerėjantiems pelno rodikliams turėjo mažėjantys atidėjiniai blogoms paskoloms. Mat atsigaunant ekonomikai vis daugiau neveiksniomis laikytų paskolų pradedamos grąžinti. Be to, bankai gavo gerokai daugiau grynųjų palūkanų pajamų: šių metų pirmąjį pusmetį jų uždirbo per 712 mln. Lt – t.y. 204 mln. Lt (40%) daugiau nei pernai tuo pat metu.

„Labiausiai pelno iš palūkanų augimą lėmė mažėjusios pačių bankų išlaidos palūkanoms, kurias jie moka už indėlius ir kitus pinigų išteklius. Tačiau erdvės pigti pačių bankų finansavimo šaltiniams nebėra daug, todėl, norėdami išlaikyti stabilias palūkanų pajamas ar jas auginti, bankai turėtų skolinti daugiau“, – prognozavo V.Vasiliauskas.

Pasak jo, bankai ir toliau turės skolinti atsakingai. Tai daryti skatins ir Lietuvos banko baigiamos rengti Atsakingojo skolinimo nuostatos. Privaloma tinkamai vertinti ir jau suteiktas paskolas, laiku sudaryti atidėjinius blogoms paskoloms. Pirmąjį pusmetį visi šalyje veikiantys bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau norint išvengti galimų grėsmių – būtina toliau stiprinti kapitalo bazę.

Pirmąjį ketvirtį bankuose laikomi klientų indėliai mažėjo, o antrąjį šiek tiek padidėjo – 83,5 mln. Lt, arba 0,2%, ir 2011 m. liepos 1 d. sudarė 44,8 mlrd. Lt. Kaip niekada iki šiol išaugo gyventojų indėliai: jų buvo 26,12 mlrd. Lt.

Išsamiau apie kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2011 m. antrąjį ketvirtį rezultatus – Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje apžvalgoje (294.2 KB download icon).

Trumpas apžvalgos pristatymas (587.8 KB download icon).