Lietuvos bankas
2011-04-29
11

Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko susitikime su Lietuvos bankų asociacijos nariais aptartos finansų sektoriaus ir bankininkystės aktualijos.

„Bankų teikiamų socialiai jautrių paslaugų įkainiai – šiandien svarbus, daug kam skaudus, todėl neatidėliotinai svarstytinas ir spręstinas klausimas,“ – sakė Vitas Vasiliauskas. Jo teigimu, šių įkainių formavimo metodologiją ir ideologiją būtina permąstyti ir keisti – to reikalauja situacija. Šiuo klausimu bus tariamasi su komerciniais bankais.

Asociacijos nariai informavo, kad bankai gyventojams aktyviau aiškins atsiskaitymų elektroniniais kanalais naudą ir skatins tai daryti, nes didesnis tokių atsiskaitymų srautas leistų palaikyti žemus paslaugų įkainius.

Susitikimo metu taip pat aptarta numatoma finansų įstaigų priežiūros Lietuvoje pertvarka, būtinybė ir pasirengimas visą tokią priežiūrą centralizuotai atlikti Lietuvos Respublikos centriniame banke.

„Tai pirmasis, galima sakyti, įžanginis mano kaip Lietuvos banko valdybos pirmininko susitikimas su Lietuvos bankų asociacijos nariais. Sutarėme, kad tokie pokalbiai ateityje vyks nuolat, ir toliau keisimės nuomonėmis aktualiais klausimais“, – sakė Vitas Vasiliauskas.

Lietuvos bankų asociacijai priklauso vienuolika šalyje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių (filialų).