Lietuvos bankas
2021-04-16
11

Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė išsamią viešos konsultacijos dėl skaitmeninio euro analizę. Ji iš esmės patvirtina pirmines išvadas: visuomenė ir specialistai labiausiai tikisi, kad tokia skaitmeninė valiuta užtikrins privatumą (43 %), saugumą (18 %), galimybę atsiskaityti visoje euro zonoje (11 %), papildomų išlaidų nebuvimą (9 %) ir jos naudojimo galimybę ne tik internetinėje aplinkoje (8 %).

Privatumas yra svarbiausias skaitmeninio euro aspektas tiek visuomenei, tiek specialistams, o ypač – prekybininkams ir kitoms įmonėms. Abi grupės palaiko reikalavimus, kuriais siekiama išvengti neteisėtos veiklos – tik mažiau nei kas dešimtame visuomenės narių atsakyme pritariama visiškam anonimiškumui.

„Skaitmeninis euras, kaip papildoma atsiskaitymo priemonė, užtikrintų visų vartotojų finansinę įtrauktį ir saugumą – taip, kaip tai užtikrina grynieji pinigai. Lietuvos bankas kartu su Eurosistemos centriniais bankais rengiasi pradėti skaitmeninio euro projekto tiriamąjį etapą ir ateinančius dvejus metus dar daugiau dėmesio skirti analizei, kaip skaitmeninis euras turėtų papildyti visų mūsų pinigines. Šios konsultacijos rezultatai mums būtent ir leis dar geriau suprasti europiečių lūkesčius dėl skaitmeninio euro“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Daugiau nei du trečdaliai respondentų pripažįsta tarpininkų svarbą, kadangi jie teiktų inovatyvias paslaugas, suteikiančias prieigą prie skaitmeninio euro, ir nurodo, kad jis turėtų būti integruotas į esamas bankininkystės ir mokėjimo sistemas. Apklaustieji norėtų, kad greta pagrindinių mokėjimo paslaugų skaitmeniniais eurais atsirastų ir papildomų paslaugų.

Maždaug ketvirtadalis respondentų mano, kad skaitmeninis euras turėtų paspartinti tarptautinius mokėjimus ir padaryti juos pigesnius. Jie pageidauja, kad skaitmeninį eurą būtų galima naudoti ir už euro zonos ribų, nors ir su tam tikrais apribojimais. 

ECB iš viešos konsultacijos dalyvių gavo daug techninių pasiūlymų. Pasak piliečių, galutiniam vartotojui pritaikyti sprendimai, apimantys (lustines) korteles ir išmaniuosius telefonus, palengvintų į grynuosius mokėjimus panašių funkcijų vykdymą. Beveik pusė jų nurodė, kad, norint suvaldyti apyvartoje esančių skaitmeninių eurų kiekį, reikia taikyti balanso limitus, diferencijuotas palūkanas arba šių priemonių derinį. Su tuo sutinka ir apklausti profesionalai.

Viename iš Eurosistemos eksperimentų dalyvauja ir Lietuvos bankas su pirmosios pasaulyje skaitmeninės kolekcinės monetos LBCOIN infrastruktūra. Eksperimento metu blokų grandinės technologijos pagrindu veikianti LBCOIN sistema buvo integruota su Eurosistemos momentinių mokėjimų sistema TIPS ir ištestuota galimybė tarpininkams teikti paslaugas.

ECB konsultacija vyko 2020 m. spalio 12 d.–2021 m. sausio 12 d., gauta daugiau kaip 8 200 respondentų atsakymų – tai rekordinis ECB viešų konsultacijų dalyvių skaičius. Didžioji dauguma respondentų buvo privatūs asmenys (94 %). Kiti respondentai – tai profesionalai, įskaitant bankus, mokėjimo paslaugų teikėjus, prekybininkus ir pažangiųjų technologijų įmones.

Pateikti atsakymai nebūtinai atspindi bendrą ES gyventojų nuomonę, kadangi konsultacija buvo atvira visiems, o respondentai dalyvavo savo iniciatyva. Vis dėlto jie svariai prisidėjo prie ECB analitinio ir eksperimentinio darbo, taip pat prie būsimo Valdančiosios tarybos sprendimo dėl oficialaus tyrimo apie galimą skaitmeninio euro išleidimą pradžią.

Teikti nuomonę dėl skaitmeninio euro kvietė ir Lietuvos bankas. Mūsų šalies centrinio banko ekspertai dalyvauja Eurosistemos darbo grupėje, skirtoje skaitmeniniam eurui, o Lietuvos banko valdybos narys M.Jurgilas vadovauja Tarptautinių atsiskaitymų banko inovacijų tinklo centrinių bankų skaitmeninių valiutų (angl. central bank digital currencies) darbo grupei.

Skaitmeniniai eurai būtų visiems piliečiams ir įmonėms prieinami centrinio banko pinigai elektronine forma – kaip banknotai, tik skaitmeniniai, jie leistų kasdienius mokėjimus atlikti greitai, lengvai ir saugiai. Jais siekiama ne pakeisti grynuosius pinigus, o juos papildyti. Eurosistema ir toliau leis grynuosius pinigus.

Viešos konsultacijos ataskaitą galite rasti čia.