Lietuvos bankas
2019-01-25
  • fotolia-106630474-subscription-monthly-m.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į rinkos dalyvių poreikius, parengė gaires, kuriose emitentams pateikiama, kaip tinkamai atskleisti informaciją: gerosios praktikos pavyzdžiai, rekomendacijos, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, nuorodos į Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus.

„Gairėse stengėmės ne kartoti, kas rašoma teisės aktuose, o pasidalyti mūsų požiūriu ir patirtimi, kaip derėtų įgyvendinti konkrečius reikalavimus, koncentruotai pateikėme gerosios praktikos pavyzdžiais pagrįstų rekomendacijų“, – sako Lietuvos banko Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas Vaidas Cibas. 

Priežiūros tarnybos specialistai peržiūrėjo ir į vieną bendrą dokumentą sukėlė bendro pobūdžio patarimus ir praktinius pavyzdžius, rekomendacijas dėl periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir atskleidimo, viešai neatskleistos informacijos, emitento vadovo pareigas einančių ir  kai kuriais atvejais su jais glaudžiai susijusių asmenų vykdomų sandorių, pranešimų apie įtartinus sandorius ir pavedimus rengimo ir teikimo, piktnaudžiavimo rinka požymių. 

Gairių projektas buvo pateiktas rinkos dalyviams, atsižvelgta į jų pastebėjimus ir pageidavimus.

Informacijos atskleidimo gairės