Lietuvos bankas
2023-03-10
11

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus šiandien Vilniuje susitinka su Latvijos centrinio banko vadovu Martinu Kazaku (Mārtiņš Kazāks) ir Estijos centrinio banko vadovu Madžiu Miuleriu (Madis Müller), su kuriais aptars Baltijos šalių regionui aktualius finansų ir ekonomikos klausimus.

Trisdešimtajame Baltijos šalių centrinių bankų metiniame vadovų susitikime bus aptariami visam Baltijos šalių regionui aktualūs finansų ir ekonomikos klausimai – didesnė nei vidutiniškai euro zonoje infliacija, susidariusi išskirtinė padėtis bankų sektoriuje ir smarkiai padidėję komercinių bankų pelnai ir siūlomas solidarumo įnašas, pasirengimas įgyvendinti europinį kriptoturto reguliavimą, kritinių finansinių paslaugų tęstinumas.

Taip pat Baltijos centrinių bankų pirmininkai aptars Tarptautiniame valiutos fonde (TVF) svarstomus klausimus, pagrindinį dėmesį teikdami šiuo metu rengiamai TVF finansavimo programai Ukrainai. Baltijos ir Šiaurės šalys siekia, kad TVF vykdomoji valdyba dar šį mėnesį patvirtintų naują plačios apimties finansavimo ir ekonominių reformų programą Ukrainai, kuri sudarytų apie 15 mlrd. Eur. Nuo karo pradžios TVF yra suteikęs 2,6 mlrd. Eur vertės paramą Ukrainai pagal TVF skubaus finansavimo priemones.

Lietuvos bankas, kaip Lietuvai TVF atstovaujanti institucija, kartu su Latvijos ir Estijos centriniais bankais nuo šių metų sausio pirmininkauja TVF Šiaurės Baltijos šalių grupei ir koordinuoja pozicijų TVF klausimais formavimą tarp šios grupės šalių sostinių. Į TVF pagrindinį valdymo organą – vykdomąją valdybą – Šiaurės ir Baltijos šalių centriniai bankai yra delegavę buvusį Lietuvos banko vadovą Vitą Vasiliauską.