Lietuvos bankas
2024-01-22
11

Paskelbti 2023 m. trečiojo ketvirčio valdžios sektoriaus (VS) duomenys rodo, kad biudžeto išlaidos buvo mažesnės už pajamas, todėl VS būklė, palyginti su antruoju ketvirčiu, pagerėjo. Naujausi mėnesiniai duomenys sudaro prielaidas manyti, kad 2023 m. VS balanso ir BVP santykis buvo geresnis, nei anksčiau prognozuota. 2023 m. trečiąjį ketvirtį fiksuotas VS skolos ir BVP santykio sumažėjimas, mėnesiniai centrinės valdžios skolos duomenys nesudaro pagrindo manyti, kad paskutinį ketvirtį rodiklis reikšmingai pakito. 

Komentuoja Žygimantas Bogužas, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus ekonomistas

Paskelbti 2023 m. trečiojo ketvirčio valdžios sektoriaus (VS) duomenys rodo, kad, palyginti su antruoju ketvirčiu, VS finansų būklė šiek tiek pagerėjo, nes VS pajamos buvo didesnės už išlaidas. 2023 m. trečiąjį ketvirtį VS pajamos toliau augo sparčiai ir buvo apie 11 proc. didesnės nei prieš metus (žr. 1 pav.). VS išlaidų metinis augimo tempas trečiąjį ketvirtį toliau lėtėjo ir siekė apie 9 proc. (žr. 2 pav.). Tai lėmė, kad VS balanso1 ir bendrojo vidaus produkto (BVP)2 santykis tebebuvo neigiamas, tačiau, palyginti su 2023 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,15 proc. punkto ir sudarė 1,1 proc. (žr. 3 pav.). VS pajamų augimui antrą ketvirtį iš eilės didžiausią teigiamą įtaką turėjo gausesnės surinktos pajamos iš tiesioginių mokesčių, o VS išlaidų augimą daugiausia skatino didesnės išlaidos darbuotojų atlyginimams ir investicijoms.

Naujausi mėnesiniai duomenys indikuoja, kad VS balanso ir BVP santykis 2023 m. paskutinį ketvirtį dar labiau pagerėjo. Remiantis Finansų ministerijos ir Valstybės duomenų agentūros skelbiamais aukštesnio dažnio centrinės valdžios (CV) duomenimis sudaryti 2023 m. paskutinio ketvirčio rodiklių įverčiai rodo, kad galimas VS pajamų metinis pokytis buvo teigiamas, o išlaidų – neigiamas (žr. 4 pav.). Išlaidų augimo tempo sumažėjimą projektuoti leidžia du veiksniai: pirma, nuo 2023 m. trečiojo ketvirčio nebuvo subsidijuojamas verslas ir namų ūkiai, kompensuojant jiems padidėjusias elektros kainas (tai buvo pagrindinis išlaidų augimo veiksnys 2022 m. paskutinį ketvirtį). Antra, 2023 m. paskutinį ketvirtį socialinių išmokų augimui neturėjo poveikio papildomo pensijų indeksavimo efektas nuo 2022 m. birželio mėn. Prielaidas 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį numatyti šiek tiek spartesnį nei trečiąjį ketvirtį VS pajamų metinį augimą sudaro iš nacionalinio biudžeto duomenų matomas paspartėjęs augimas pajamų iš tiesioginių mokesčių (2023 m. spalio–lapkričio mėn. didėjo apie 14 %, t. y. 5 proc. p. sparčiau nei trečiąjį ketvirtį) ir netiesioginių mokesčių (spalio–lapkričio mėn. augo apie 7 %, t. y. 5 proc. p. sparčiau nei trečiąjį ketvirtį), o socialinių įmokų metinis pokytis buvo panašus (remiantis Sodros duomenimis, jos spalio–lapkričio mėn. didėjo apie 14 %, t. y. 1,5 proc. p. lėčiau nei trečiąjį ketvirtį). Spartų metinį surenkamų tiesioginių mokesčių ir socialinių įmokų prieaugį vis dar lemia neslopstantis darbo užmokesčio fondo augimas, o netiesioginių mokesčių – didesnis nominalusis namų ūkių vartojimas – šie dydžiai 2023 m. trečiąjį ketvirtį buvo atitinkamai apie 14 ir 3 proc. didesni nei prieš metus. Visa tai sudaro prielaidas manyti, kad VS balanso ir BVP santykis 2023 m. paskutinį ketvirtį buvo geriausias per visus 2023 m. ir sudarė apie 0,4 proc. (žr. 3 pav.). Nors sudarytas įvertis yra gerokai optimistiškesnis už 2024 m. biudžeto projekte pateiktą Finansų ministerijos VS balanso prognozę 2023 m. (–1,9 % BVP), šiuo laikotarpiu vis dar yra didesnis nei įprasta neapibrėžtumas dėl įverčio tikslumo. Vis dėlto šis įvertis leidžia tikėtis bent šiek tiek palankesnio, nei anksčiau prognozuota, 2023 m. VS balanso.

2023 m. trečiąjį ketvirtį VS skolos ir BVP santykis sumažėjo iki 37,4 proc. ir tikėtina, kad ketvirtąjį ketvirtį reikšmingai nepakito (žr. 7 pav.). Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad nominalioji skolos vertė trečiąjį ketvirtį buvo apie 235 mln. Eur mažesnė nei antrąjį ketvirtį. Sumažėjimas kartu su padidėjusiu nominaliuoju BVP lėmė, kad VS skolos ir BVP santykis per trečiąjį ketvirtį sumažėjo 0,7 proc. punkto ir sudarė 37,4 proc. Pagal Valstybės duomenų agentūros skelbiamus mėnesinius CV skolos duomenis sudarytas VS skolos ir BVP santykio įvertis rodo, kad 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį VS skolos ir BVP santykis iš esmės nepakito (žr. 7 pav.)

1VS balansas apskaičiuojamas kaip keturių ketvirčių slenkamoji suma.

2BVP apskaičiuojamas kaip keturių ketvirčių slenkamoji suma.

(duomenų komentaras)(duomenų komentaras)(duomenų komentaras)(duomenų komentaras)