Lietuvos bankas
2016-12-07
  • Foto ECB.jpg
     
11

Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė viešą konsultaciją dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto (toliau – Vadovo projektas).

Vadovo projektu siekiama suvienodinti kredito įstaigų valdymo organų narių kompetencijos ir tinkamumo vertinimo kriterijų taikymą ir taip įtvirtinti nuoseklią priežiūros praktiką. Minėti valdymo organų nariai turi būti tinkami savo pareigoms eiti ir parinkti taip, kad kredito įstaigos valdymas būtų veiksmingas, o sprendimų priėmimo procesas – subalansuotas. Tai svarbu ne tik pačios kredito įstaigos saugumui ir patikimumui, bet ir visam bankų sektoriui, nes taip didėja plačiosios visuomenės pasitikėjimas tais, kurie valdo euro zonos finansų sektorių.

Viešai konsultacijai teikiamas Vadovo projektas – tai praktinė priemonė, kuri bus reguliariai atnaujinama atsižvelgiant į įgytą patirtį. Vadovo projekte aprašyta politika, praktika ir procesai laikui bėgant gali būti koreguojami.

Atkreiptinas dėmesys, kad šis vadovo projektas nėra teisiškai privalomas dokumentas. Pagrindinis konsultacijų tikslas – atsakyti į iškilusius klausimus ir surinkti pastabas apie ECB suformuotą politiką ir praktiką.

Vieša konsultacija dėl minėto Vadovo projekto vyks iki 2017 m. sausio 20 d. Su viešai konsultacijai teikiamais dokumentais kviečiame susipažinti ir pasiūlymus teikti ECB interneto svetainėje.

Dokumentas teikiamas konsultacijai (687.4 KB )