Lietuvos bankas
2016-05-27
11

Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus vienai vartojimo kreditų bendrovei Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 514 Eur baudą.

 

Patikrinus vienos vartojimo kreditų bendrovės sudarytas 42 vartojimo kredito sutartis, nustatyta, kad įmonė netinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų kreditingumą. Keliais atvejais bendrovė netinkamai įvertino klientų pajamų tvarumą. Nustatyta, kad įmonė tvariomis vartojimo kredito gavėjų pajamomis netinkamai laikė pajamas, asmenų gautas darbovietėje, kurioje teikdami paraišką jie jau nebedirbo, taip pat neatsižvelgė į trumpesnį kaip 4 mėnesių vartojimo kredito gavėjo darbo stažą. Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus vienai vartojimo kreditų bendrovei Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 514 Eur baudą.

Patikrinus vienos vartojimo kreditų bendrovės sudarytas 42 vartojimo kredito sutartis, nustatyta, kad įmonė netinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų kreditingumą. Keliais atvejais bendrovė netinkamai įvertino klientų pajamų tvarumą. Nustatyta, kad įmonė tvariomis vartojimo kredito gavėjų pajamomis netinkamai laikė pajamas, asmenų gautas darbovietėje, kurioje teikdami paraišką jie jau nebedirbo, taip pat neatsižvelgė į trumpesnį kaip 4 mėnesių vartojimo kredito gavėjo darbo stažą.

Be to, bendrovė daugiau nei puse atvejų netinkamai vertino vartotojų įsipareigojimus finansų įstaigoms. Dėl to 13 atvejų iš 42 vartojimo kreditai buvo suteikti nesilaikant vadinamosios 40 proc. taisyklės, pagal kurią vidutinis vartojimo kredito gavėjo įmokos dydis, atsižvelgiant į visus turimus asmens įsipareigojimus finansų įstaigoms, turi sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų.

Skiriant poveikio priemonę atsižvelgta į lengvinančias aplinkybes: įmonė pripažino padarytus pažeidimus, ėmėsi priemonių nustatytiems teisės aktų pažeidimams ištaisyti ir užtikrinti, kad pažeidimai daugiau nepasikartotų.

Išsamesnę informaciją ir įmonės pavadinimą, jeigu sprendimas nebus apskųstas teismui, remdamasis Vartojimo kredito įstatymu, Lietuvos bankas skelbs praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.

Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 75 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejus pagal gautus pareiškėjų skundus arba savo iniciatyva. Iš jų 69 atvejais (92 %) skirtos poveikio priemonės. Vartojimo kredito davėjams skirta 41 bauda, jų suma viršija 251 tūkst. Eur. Iš jų 2016 m. skirta 18 baudų, jų suma sudaro 78 483 Eur.