Lietuvos bankas
2015-04-30
  • Gaires, kryptis.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Vartojimo kredito teikimo gaires. Gairės parengtos atsižvelgus į Lietuvos vartojimo kreditų teikimo praktikoje kylančius klausimus dėl teisės aktų reikalavimų. Jomis siekiama atkreipti vartojimo kredito davėjų dėmesį į svarbiausius šios veiklos aspektus ir užtikrinti vartojimo kredito gavėjų apsaugą.

Daugiausia dėmesio Vartojimo kredito teikimo gairėse skiriama svarbiausiai Vartojimo kredito įstatyme įtvirtintai vartojimo kredito davėjų pareigai – tinkamai įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą – paaiškinti. Dokumente pateikiama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pozicija, rodanti, kas laikytina tinkama ir kas – netinkama praktika vertinant vartojimo kredito gavėjų mokumą. Pavyzdžiui, jei vartojimo kredito gavėjas tik užpildo paraišką gauti kreditą, vartojimo kredito davėjas privalo surinkti paraiškoje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Juos vartojimo kredito davėjas gali surinkti iš paties vartojimo kredito gavėjo arba paraiškoje nurodytus duomenis tikrindamas naudojamose duomenų bazėse.

Gairėse pateikiama ir kitų su vartojimo kredito veikla susijusių išaiškinimų. Pavyzdžiui, jei vartojimo kredito davėjas už vartojimo kredito išmokėjimą grynaisiais pinigais ar įmokų surinkimą grynaisiais pinigais ima papildomus mokesčius, šie mokesčiai turi būti įtraukti į bendrą vartojimo kredito kainą.

Rengiant Vartojimo kredito teikimo gaires buvo remiamasi Priežiūros tarnybos atsakymais ir išaiškinimais rinkos dalyviams, taip pat teisminiuose procesuose Lietuvos banko pateiktomis pozicijomis dėl teisės aktų nuostatų aiškinimo, Priežiūros tarnybos sukaupta vartojimo kredito davėjų priežiūros ir tarptautine praktika. Rengiant gaires, buvo konsultuotasi ir diskutuota su rinkos dalyviais ir jų asociacijomis bei vartotojų teisių gynimo organizacijomis.