Lietuvos bankas
2011-11-16

Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, juridinių ir fizinių asmenų indėliai iki 345 280 litų (100 000 eurų) yra apdrausti.

Pagal įstatymą, draudimo išmokos indėlininkams išmokamos litais per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Išskirtinėms aplinkybėms šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Šios nuostatos galioje bet kuriame Lietuvoje veikiančiame banke ar kredito unijoje laikomiems indėliams.