Lietuvos bankas
2017-01-05
  • Gaires, kryptis.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtomis Trečiųjų šalių draudimo įmonių filialų priežiūros gairėmis.

Gairių tikslas – užtikrinti, kad trečiųjų (ne Europos ekonominės erdvės) valstybių draudimo įmonės filialo draudėjai gautų bent tokio paties lygio apsaugą, kokia taikoma, kai draudėjai yra sudarę sutartį su Europos Sąjungoje įsteigta ir savo buveinės valstybėje narėje arba per filialą kitoje valstybėje narėje veikiančia draudimo įmone.

Trečiųjų valstybių draudimo įmonės, veikiančios Lietuvoje, turėtų laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų. Šiuo metu Lietuvoje nėra tokių įmonių filialų.