Lietuvos bankas
2016-11-25
  • Gaires, kryptis.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis šiomis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl patikimos atlygio politikos pagal Direktyvos 2013/36/ES 74 straipsnio 3 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį ir informacijos atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 450 straipsnį (EBA/GL/2015/22). Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, Lietuvos centrinė kredito unija ir Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų maklerio įmonės turėtų vadovautis šiose gairėse nustatytais reikalavimais ir rekomendacijomis.

 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis priežiūros institucijoms skirtomis Gairėmis dėl duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo (385.4 KB )(EBA/GL/2014/07) ir Gairėmis dėl lyginamosios atlygio analizės (520.3 KB )(EBA/GL/2014/08).