Lietuvos bankas
2015-04-24
11

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas balandžio 24–25 dienomis dalyvaus Rygoje vyksiančiame neformaliame ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos posėdyje, kuriame ES centrinių bankų vadovai ir finansų ministrai tarsis dėl ES kapitalo rinkų sąjungos kūrimo. Posėdyje taip pat bus tariamasi, kaip paskatinti ekonomikos augimui būtinas struktūrines reformas ir šalinti joms iškylančias kliūtis.

„Europos Sąjunga susiduria su mažėjančiu ekonomikos augimo potencialu ir investicijų trūkumu. Siekdami tvaraus ilgalaikio augimo, negalime kliautis vien ECB vykdoma piniginio skatinimo politika – tam būtinos nuoseklios reformos ir patikimi finansavimo šaltiniai“, – sako V. Vasiliauskas. Jo teigimu, būtent todėl pradedama svarstyti kapitalo rinkų sąjungos kūrimo iniciatyva yra ne tik viena iš aktualiausių temų artimiausiame ECOFIN tarybos posėdyje Rygoje, bet ir vienas iš svarbiausių šių metų darbų. Bendros ES kapitalo rinkos plėtra, ryžtingas kliūčių tarpvalstybinėms investicijoms šalinimas ir kapitalo pritraukimo sąnaudų mažinimas galėtų reikšmingai palengvinti sąlygas gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms bei infrastruktūros projektams.

Lietuvos banko valdybos pirmininko teigimu, ši iniciatyva ypač aktuali Lietuvai: „Turime pripažinti, kad mūsų kapitalo rinka, kurioje be konkurencijos dominuoja bankinis finansavimas, nėra pakankamai išvystyta. Jos plėtra ir didesnė finansavimo modelių įvairovė mažoms ir perspektyvioms įmonėms pateiktų alternatyvių lėšų pritraukimo ir verslo finansavimo šaltinių, o instituciniams ir mažmeniniams investuotojams atvertų naujų investavimo galimybių“.

Lietuvos bankas jau yra pateikęs siūlymų, kaip tobulinti mokestinę aplinką į nuosavą kapitalą investuojančioms įmonėms ir informuotiesiems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams. Lietuvos banko vertinimu, siekiant subalansuotos finansų rinkų plėtros, visų pirma būtina suvienodinti mokestines bankinio ir kapitalo rinkos finansavimo sąlygas, nes šiuo metu būtent bankų paskolos turi akivaizdžių mokestinių pranašumų.

Lietuvos bankas taip pat yra parengęs siūlymus dėl alternatyvaus finansavimo ir neviešo vertybinių popierių siūlymo reglamentavimo Lietuvoje bei leidimo uždarosioms akcinėms bendrovėms viešai platinti obligacijas.

„Taip pat matome galimybių Lietuvoje suformuoti ilgalaikio investavimo fondus, kurie galėtų prisidėti prie šalies infrastruktūros projektų bei perspektyvių pradedančiųjų įmonių finansavimo ir taip stiprintų mūsų ekonomiką“ – sako V. Vasiliauskas.