Lietuvos bankas
2016-10-08
11

Europos bankų sektorius, sklandžiai mažindamas neveiksnių paskolų lygį, galėtų veiksmingiau prisidėti prie kreditavimo augimo ir euro zonos ekonomikos skatinimo. Su tuo susijusias Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rekomendacijas euro zonai Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas aptars Vašingtone vyksiančiame susitikime su TVF euro zonos misijos vadovu Machmudu Pradanu (Mahmood Pradhan).

„Bankai galėtų ir privalėtų veiksmingiau prisidėti prie ekonomikos augimo. Tačiau neveiksnių paskolų našta ir nepakankamas efektyvumas trukdo euro zonos bankams atlikti šią misiją“, – sako V. Vasiliauskas. Jis pabrėžia, kad Šiaurės ir Baltijos šalių bankai galėtų būti puikus pavyzdys kitų euro zonos šalių bankams. Naujausia TVF analizė rodytų, kad, optimizavę savo padalinių veiklą ir pasiekę mūsų regiono bankų lygį, Europos bankai galėtų sutaupyti 36 mlrd. JAV dol.

Kai kuriose euro zonos šalyse neveiksnios paskolos vis dar sudaro gerokai daugiau nei 30 proc. paskolų portfelio. Lietuva galėtų būti puikus pavyzdys, kad neveiksnių paskolų problemą galima spręsti greitai ir efektyviai. Naujausiais duomenimis, Lietuvoje neveiksnių paskolų lygis sudaro tik apie 5 proc. ir nuo didžiausios reikšmės (buvusios 2010 m.) sumažėjo daugiau nei tris kartus.

Pasak Lietuvos banko vadovo, Europos bankų sistemai susiduriant su iššūkiais, būtina prisiminti praeities klaidas ir neleisti pasikartoti scenarijams, kai bankai buvo gelbėjami valstybės biudžetų lėšomis. Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos nuostatų, kuriose įtvirtintas privačiojo sektoriaus indėlis sprendžiant bankų problemas, turi būti laikomasi.

Lietuvos banko valdybos pirmininko ir TVF euro zonos misijos vadovo pokalbyje dėmesys bus skirtas ir ekonominei padėčiai, susiklosčiusiai euro zonoje Jungtinei  Karalystei priėmus sprendimą pasitraukti iš Europos Sąjungos.

Euro zonos bankų būklę ir šio sektoriaus iššūkius ateityje Lietuvos banko valdybos pirmininkas jau aptarė su SEB banko, kitų Lietuvoje veikiančių patronuojančiųjų bankų vadovais, šiuo metu esančiais Vašingtone.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas yra TVF valdančiosios valdybos narys. Kartu su kitų šalių centrinių bankų vadovais ir finansų ministrais, įvairių finansinių institucijų atstovais jis dalyvauja Vašingtone vykstančiuose TVF ir pasaulio banko metiniuose susirinkimuose ir dvišaliuose susitikimuose.