Lietuvos bankas
2021-11-23
11

Lietuvos banko valdyba už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus panaikino UAB „epayblock“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją. 

Lietuvos bankas gavo skundų ir kitos priežiūrai skirtos informacijos, kad dalis UAB „epayblock“ klientų jos paslaugomis galimai naudojasi sukčiavimo tikslais. Reaguodamas į tai, Lietuvos bankas š. m. liepos mėn. pradėjo šios elektroninių pinigų įstaigos veiklos tyrimą. Prieš jį pradėdamas, Lietuvos bankas gavo teismo leidimą ir pritaikė įstaigai laikinus apribojimus teikti paslaugas klientams – juridiniams asmenims.

Tyrimo metu buvo nustatyti reikšmingi sisteminiai pažeidimai. Įstaiga netinkamai nustatė ir aplaidžiai vertino klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas. Klientų tapatybė buvo nustatoma nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, o padidintos rizikos klientams nebuvo taikomos būtinos papildomos sustiprintos tapatybės nustatymo priemonės. Įstaiga nesiėmė pakankamų priemonių nustatyti dalykinių santykių tikslą bei pobūdį, išsiaiškinti tikrąją kliento veiklą, netikrino tokios informacijos patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose. Įstaiga nevykdė klientų operacijų stebėsenos. Vidaus kontrolės procedūros buvo formalios ir neužtikrino, kad atitikties funkcija būtų nepriklausoma nuo verslo interesų, o įstaigos darbuotojai, atsakingi už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, neturėjo reikiamos kvalifikacijos ir nebuvo tinkamai parengti šiam darbui.

Įvertinęs pažeidimų sunkumą, trukmę ir kitas aplinkybes, Lietuvos bankas atšaukė UAB „epayblock“ licenciją. Tai reiškia, kad bendrovė nebegalės teikti jokių finansinių paslaugų ir privalo per teisės aktuose nustatytus terminus grąžinti klientams lėšas į jų nurodytas asmenines sąskaitas bankuose ar kitose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose. Išsamiau