Lietuvos bankas
2021-02-26
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus finansų maklerio įmonei UAB „Orion securities“ skyrė įspėjimą ir piniginę baudą.

Finansų rinkos priežiūros tarnyba nustatė, kad finansų maklerio įmonėje įdiegtos kliento pažinimo procedūros, susijusios su politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų (angl. Politically Exposed Person, PEP) nustatymu, turėjo trūkumų. Už šį pažeidimą įmonei skirtas įspėjimas.

Inspektavimo metu taip pat buvo konstatuoti pažeidimai, susiję su tarptautinių finansinių sankcijų reikalavimų vykdymu bei nuolatine kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena. Įvertinęs pažeidimų pobūdį ir atsižvelgęs į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 40 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo iki 2021 m. balandžio 30 d. pašalinti nustatytus klientų dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos pažeidimus.

UAB „Orion securities“  informavo Finansų rinkos priežiūros tarnybą, kad ėmėsi veiksmų šalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir dalį pažeidimų jau pašalino. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.