Lietuvos bankas
2019-11-21
  • Fotolia_211608533_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos banko Tyrimų centras bendradarbiaus su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), įgyvendinant bendrus mokslinius tyrimus valstybei strateginės reikšmės turinčiais klausimais ir taip prisidedant prie tyrimais grįstos ekonominės politikos. 

Tai numatyta Lietuvos banko ir STRATA pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje.  Toks bendradarbiavimas padės išspręsti aktualią problemą, kai moksliniai tyrimai Lietuvos ekonomikai aktualiais klausimais dažnai negali būti atliekami dėl detalių duomenų trūkumo arba apsiriboja agreguotais duomenimis. 

Lietuvos banko ir STRATA bendradarbiavimas leis sutelkti tris aktualiems tyrimams ypač svarbius resursus: unikalius individualaus lygmens duomenis, modernių statistinių ir ekonometrinių metodų išmanymą ir „minkštąsias“ žinias apie reformas Lietuvoje ir švietimo sistemos bei darbo rinkos būklę. Sutelkiant tyrėjų ir STRATA analitikų kompetencijas tikimasi kelti ne tik akademiniu požiūriu svarius, bet ir sprendimų priėmėjams aktualius klausimus apie Lietuvos darbo rinką ir švietimo sistemą bei taip prisidėti prie tyrimais grįstos ekonominės politikos.

Pirmasis bendras projektas prasidės šių metų lapkritį ir gilinsis į mokyklų tinklo optimizavimo pasekmes mokinių pasiekimams trumpuoju laikotarpiu. Šį mokslinį tyrimą atliks Lietuvos banko Tyrimų centro mokslininkai dr. Eglė Jakučionytė, dr. Swapnil Singh ir STRATA politikos analitikė Indrė Pusevaitė.

Apie Lietuvos banko Tyrimų centrą 
Lietuvos banko Tyrimų centras įsteigtas 2014 m. bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. 2017 m. centro partneriu tapo Kauno technologijos universitetas. Vienas svarbiausių šio centro uždavinių – gerinti ekonomikos ir finansų mokslo kokybę Lietuvoje. Tiriamąjį darbą centre dirba tyrėjai, mokslų daktaro laipsnius apsigynę Kembridžo, Frankfurto, Amsterdamo, Virdžinijos ir kituose Vakarų universitetuose. Jų parengtos mokslinės publikacijos spausdinamos prestižiniuose ekonomikos mokslo žurnaluose, tokiuose kaip „Journal of Finance“, „Journal of Money, Credit and Banking“, „The Economic Journal“, „Review of Asset Pricing Studies“ ir kt.

Apie Vyriausybės strateginės analizės centrą
Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. Taip STRATA prisideda prie viešojo valdymo tobulinimo, stiprinant įrodymais grįstos politikos dedamąją. Šią misiją centras atlieka keturiomis pagrindinėmis kryptimis – vykdydamas ir teikdamas politikos formuotojams į strateginį valdymo lygmenį orientuotus viešosios politikos tyrimus ir analizes; stiprindamas rengiamų teisės aktų poveikio vertinimo sistemą; skatindamas viešosios politikos formavimo proceso inovacijas; prisidėdamas prie valstybės tarnautojų analitinių kompetencijų tobulinimo. Savo veikloms įgyvendinti centras taip pat pasitelkia kompetencijų tinklą, siejantį valstybės institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų ir tarptautinių partnerių analitinius pajėgumus.