Lietuvos bankas
2024-01-10
11

Vartotojų galimybės pasirinkti jiems priimtiną atsiskaitymo būdą – mokėjimo kortelę arba grynuosius pinigus – gerėja, tačiau trečdalis Lietuvos gyventojų vis dar susiduria su situacijomis, kai prekybos vietoje negali atsiskaityti norimu būdu. Dėl to verslas, nesudarantis galimybės atsiskaityti pirkėjui priimtinu būdu, praranda dalį klientų ir pardavimo pajamų.

Tai rodo reprezentatyvios Lietuvos banko užsakymu 2023 m. birželio–rugpjūčio mėn. atliktos gyventojų apklausos apie mokėjimo įpročius rezultatai.

Galimybės prekybos vietoje atsiskaityti pasirinktu būdu pastaraisiais metais reikšmingai pagerėjo: 2023 m. 68 proc. visų ir 67 proc. mokėjimo kortelę turinčių apklaustųjų teigė fizinėje prekybos vietoje nesusidūrę su sunkumais atsiskaityti savo pasirinktu būdu, o 2022 m. tarp turinčių mokėjimo kortelę respondentų tokių buvo 52 proc. Šiuos sunkumus dažniau patiria tie gyventojai, kurie pageidauja mokėti kortele, palyginti su norinčiaisiais mokėti grynaisiais pinigais: nepatogumų atsiskaityti mokėjimo kortele patyrė 85, o grynaisiais pinigais – 22 proc. su tokiomis situacijomis susidūrusių respondentų.

„Jeigu verslas sudarytų pirkėjams galimybę laisvai pasirinkti jiems priimtiną atsiskaitymo būdą, tai turėtų teigiamą įtaką verslo pajamoms. 2023 m., negalėdami atsiskaityti jiems priimtinu būdu, prekės nenusipirko 5 proc. visų apklaustųjų, o toks verslas iš kiekvieno prarasto pirkėjo vidutiniškai negavo po 20 Eur pajamų. Galimai šiuos pinigus pirkėjas išleido toje prekybos vietoje, kuri priėmė jo pageidaujamą atsiskaitymo priemonę“, – sako Vaiva Petrylė, Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vyriausioji ekonomistė.

Apklausos duomenimis, beveik 70 proc. respondentų teigiamai vertintų, jeigu visi prekybininkai privalėtų sudaryti pirkėjams sąlygas atsiskaityti ir grynaisiais, ir negrynaisiais pinigais.Tyrimas: suteikta galimybė atsiskaityti įvairesniais būdais padėtų verslui neprarasti pirkėjų

Beveik du trečdaliai (63 %) respondentų atsiskaityti rinktųsi mokėjimo kortelėmis ir elektroniniais atsiskaitymo būdais. Pasirinkimas mokėti kortele arba išmaniuoju prietaisu dažnesnis augant mokėjimo sumai: mokėjimus iki 5 Eur taip norėtų atlikti 58, mokėjimus nuo 100 Eur – 75 proc. kortelę turinčių respondentų.

Apklausos duomenimis, grynųjų pinigų prieinamumas Lietuvoje yra pakankamas: bet kuri grynųjų pinigų pasiėmimo vieta 2023 m. atrodė sunkiai arba labai sunkiai pasiekiama vos 1 proc. mokėjimo sąskaitą turinčių apklaustųjų. Tam įtakos turėjo ir 100 bankomatų, 2022 m. įrengtų Lietuvos regionų gyvenamosiose vietovėse įgyvendinant Lietuvos banko su kredito įstaigomis pasirašytą Tarpusavio supratimo memorandumą dėl grynųjų pinigų prieinamumo užtikrinimo. Grynuosius pinigus iš savo mokėjimo sąskaitos reguliariai pasiima devyni iš dešimties sąskaitą turinčių respondentų, vidutinė per mėnesį išsigryninama suma yra 268 Eur.

Mokėjimo sąskaitą turi 90 proc. Lietuvos gyventojų, o internetine bankininkyste naudojasi devyni iš dešimties mokėjimo sąskaitą turinčių respondentų. Internetinė bankininkystė yra populiariausia vieta mokėjimo pavedimams atlikti ir įmokoms sumokėti. Per paskutines 4 savaites 88 proc. mokėjimo pavedimus atlikusių ir 83 proc. įmokas sumokėjusių gyventojų tai padarė naudodamiesi internetine bankininkyste.

Daugiau negu pusei vartotojų svarbiausias kriterijus renkantis jų dabartinį mokėjimo paslaugų teikėją buvo patogumas naudojantis jo paslaugomis nuotoliniu arba fiziniu būdu. Šį kriterijų nurodė 57 proc. vartotojų. 40 proc. apklaustųjų savo dabartinį mokėjimo paslaugų teikėją pasirinko dėl patogumo naudotis jo paslaugomis nuotoliniu, o 30 proc. – fiziniu būdu. Gyventojams taip pat svarbi aplinkinių nuomonė ir paslaugų teikėjo patikimumas – į darbovietės arba studijų institucijos pasiūlymus atsižvelgė 21, į draugų ir šeimos narių patarimus – 20, į mokėjimo paslaugų teikėjo dydį ir žinomumą – taip pat 20 proc. respondentų. Galimybė atlikti momentinius mokėjimus arba mokėjimus pagal telefono numerį lėmė 15, mokėjimo paslaugų kaina – 12, o platus paslaugų spektras – 11 proc. apklaustųjų pasirinkimą.

Lietuvos bankas parengė atliktų gyventojų apklausų apie mokėjimo įpročius atvirųjų duomenų rinkinius. Atvirieji duomenys didina skaidrumą, prisideda prie teikiamų paslaugų gerinimo ir suteikia daugiau galimybių įtraukti visuomenę, mokslininkus, kitas organizacijas suteikiant prieigą prie atvirųjų duomenų jiems patogiais ir suprantamais būdais.

Visą Lietuvos gyventojų apklausos dėl mokėjimo įpročių apžvalgą ir šios apklausos atviruosius duomenis bei atvirųjų duomenų rinkinius nuo 2018 m. rasite čia ir Lietuvos atvirųjų duomenų portale. 

Lietuvos banko užsakymu 2023 m. birželio–rugpjūčio mėn. apklausą atliko UAB „Spinter tyrimai“. Apklausta 1 011 gyventojų.