Lietuvos bankas
2011-05-20

Šiandien Vilniuje, Lietuvos banke, Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ekspertų pristatytame pranešime „Europos regiono ekonominės perspektyvos (2011 m. gegužė)“ teigiama, kad ekonomikos atsigavimas Europoje stiprėja, tačiau tebėra prastesnių perspektyvų rizika.

Europos išsivysčiusios ekonomikos šalyse stiprėja vidaus paklausa, tačiau ji tebėra silpna euro zonos periferijoje. Kadangi finansų rinkos tebėra susirūpinusios dėl valstybių skolos naštos ir bankų trapumo, politikos formuotojai turi imtis drąsių žingsnių pasitikėjimui atkurti – struktūrinių reformų, fiskalinės konsolidacijos ir finansų sistemos stiprinimo. Europos besiformuojančios ekonomikos šalyse vidaus paklausa šiais metais turėtų tapti pagrindiniu augimo ramsčiu. Nors kol kas regionas įrodė, kad yra atsparus neigiamai euro zonos periferijos įtakai, jam reikės toliau mažinti savo fiskalinį ir finansinį pažeidžiamumą ir perorientuoti augimą link užsienio prekybai atviro sektoriaus. Be to, reikalingas didesnis budrumas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu kartu su Europos institucijomis sprendžiant finansinio sektoriaus problemas, bei didesnė finansinė integracija.

TVF pranešime „Europos regiono ekonominės perspektyvos“ nagrinėjamos Europos išsivysčiusios ekonomikos ir besiformuojančios ekonomikos šalių perspektyvos ir aptariamas finansinės integracijos vaidmuo euro zonos periferijoje ir Europos besiformuojančios ekonomikos šalyse pastarojo meto krizių metu. Pranešimą Lietuvos banke pristatė TVF Europos departamento ekspertai Basas Beikeris (Bas Bakker), Europos besiformuojančios ekonomikos šalių regioninio skyriaus vadovas, ir Kristofas Klingenas (Christoph Klingen), Europos besiformuojančios ekonomikos šalių regioninio skyriaus vadovo pavaduotojas.

Į renginį buvo pakviesti Seimo, Lietuvos banko, Finansų, Ūkio ministerijų ir kitų valstybės institucijų, komercinių bankų, bankų ir draudimo bendrovių asociacijų, Lietuvos mokslų akademijos, ambasadų Baltijos šalyse, Estijos ir Latvijos bankų atstovai.

Europos regiono ekonominių perspektyvų apžvalgas TVF ekspertai rengia kas pusmetį ir jas pristato įvairiose šalyse.