Lietuvos bankas
2016-05-18
11

Lietuvos finansų sistema yra stabili ir gerai kapitalizuota, nuosaikiai didėjantis bankų kreditavimas palankiai veikia šalies ekonomikos augimo perspektyvą, teigiama naujausioje Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Lietuvos vertinimo ataskaitoje. TVF ekspertai taip pat siūlo stiprinti kredito unijų sektorių ir įgyvendinti struktūrinę šio sektoriaus reformą.

Nors bankų pajamos sumažėjo dėl euro įvedimo ir neigiamų palūkanų poveikio, šalies bankams pavyko išlaikyti stabilų pelną sumažinus savo sąnaudas. Pirmą kartą po 2008–2009 m. finansų krizės pernai užtikrintai augo bankų kreditai privačiajam sektoriui, ir tai palankiai veikia ūkio augimo perspektyvas.

TVF ekspertai atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu pritaikytos kai kurios kredito unijų sektorių stiprinančios priemonės, tačiau sutariama, jog būtina įgyvendinti struktūrinę sektoriaus reformą, patvirtinant šiuo metu Seime svarstomus Finansų ministerijos kartu su Lietuvos banku parengtus teisės aktus.

Lietuva TVF narė yra nuo 1992 m., šiai tarptautinei finansų institucijai priklauso 189 šalys. Lietuvos ir TVF bendradarbiavimas grindžiamas TVF Steigimo sutarties ekonominėmis IV straipsnio konsultacijomis. Šis sutarties straipsnis įpareigoja šalis nares įgyvendinti šalies ir pasaulio finansinį bei ekonominį stabilumą užtikrinančią ekonominę ir finansų politiką. TVF vykdo nuolatinę šalių narių stebėseną ir teikia rekomendacijas minėtam stabilumui pasiekti ir palaikyti.

Ruošdamasi kasmetinėms Lietuvos konsultacijoms pagal TVF steigimo sutarties IV straipsnį, TVF Europos departamento misija Lietuvoje dirbo 2016 m. kovo 3–16 d. TVF ekspertai analizavo bendrą Lietuvos makroekonominę būklę, vertino ūkio raidos tendencijas, padėtį finansų sektoriuje, biudžeto ir socialinės politikos priemonių įgyvendinimą. TVF vykdančioji valdyba gegužės 13 d. baigė šių metų ekonomines konsultacijas su Lietuva pagal TVF Steigimo sutarties IV straipsnį. TVF ataskaita paskelbta TVF interneto svetainėje.