Lietuvos bankas
2012-06-11

Lietuvos banko kartu su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) ir Pasaulio banku birželio 12 d. Vilniuje organizuotame tarptautiniame seminare bus nagrinėjamos neveiksnių paskolų problemos Rytų, Vidurio ir Pietryčių Europoje ir pateiktos rekomendacijos, kaip tokias paskolas efektyviau valdyti.

„Dėl nepamatuotai spartaus paskolų portfelio augimo 2005-2008 metais, prasidėjus Lietuvos ekonomikos nuosmukiui, mūsų bankai, kaip ir daugelio kitų šalių, turėjo sunkumų dėl neveiksnių paskolų, kurios dabar sudaro apie 16% išduotų paskolų portfelio. Rekomendacijų, kaip efektyviau spręsti neveiksnių paskolų problemas, įgyvendinimas galėtų prisidėti prie ekonomikos spartesnio atsigavimo Lietuvoje“, – sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Aldona Jočienė.

Tarptautinio tyrimo ataskaitos pagrindines išvadas ir rekomendacijas TVF ir Pasaulio banko ekspertai apžvelgs pranešimuose, skirtuose į renginį Vilniuje pakviestiems Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos centrinių bankų, finansų sektoriaus priežiūros tarnybų, finansų ministerijų, teisingumo ministerijų ir komercinių bankų atstovams.

Neveiksnių paskolų portfelių valdymo įvairiose šalyse klausimus nagrinėjo darbo grupė, kurią sudarė Europos bankininkystės koordinavimo iniciatyvos, gimusios 2009 metų pradžioje ir žinomos kaip Vienos iniciatyva, dalyviai. Tarp jų yra TVF, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos investicijų bankas, Pasaulio bankas, Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas.