Lietuvos bankas
2020-05-22
11

Ginčas tarp draudimo bendrovės ir pareiškėjos kilo dėl kelionės užsienyje metu sugadinto mobiliojo telefono – moteris kreipėsi į draudimo bendrovę, su kuria buvo sudariusi nekilnojamojo turto draudimo sutartį, kartu apdrausdama  namų turtą, ir nurodė, kad telefonas buvo sugadintas kelionės užsienyje metu. Pagal tarp pareiškėjos ir draudiko sudarytą turto draudimo sutartį atlyginami tik Lietuvos Respublikos teritorijoje patirti nuostoliai, todėl draudikas šį įvykį pripažino nedraudžiamuoju. Nesutikusi su draudimo bendrovės sprendimu, moteris bandė keisti informaciją apie įvykio aplinkybes, o galiausiai kreipėsi į Lietuvos banką prašydama išnagrinėti kilusį ginčą. 

Istorija prasidėjo sausio pabaigoje, kai pareiškėja internetu draudikui pranešė apie įvykį, nurodydama, kad kelionės Egipte metu iškrito mobilusis telefonas ir sudužo jo ekranas. Draudikas pradėjo administruoti žalos bylą ir po trijų dienų draudiko darbuotoja susisiekė su pareiškėja telefonu – ji dar kartą patvirtino, kad įvykis tikrai atsitiko taip, kaip nurodyta pranešime, t. y. kelionės Egipte metu. Draudiko darbuotoja telefonu paaiškino, kad tokiomis aplinkybėmis atsitikęs įvykis yra laikomas nedraudžiamuoju, nes namų turtas pagal draudimo sutarties sąlygas draudžiamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tą pačią dieną po pokalbio su draudiko darbuotoja pareiškėja interneto banke užpildė naują pranešimą apie įvykį. Jame nurodė, kad mobiliuoju telefonu naudojasi dukra, kad jis sudužo Vilniaus oro uosto tualete prieš pat išvykstant į kelionę, tačiau apie tai iki grįžimo namo pareiškėja nežinojo ir sugadintą telefoną pastebėjo tik grįžusi namo iš kelionės, todėl nusprendė, kad mobilusis telefonas sudužo būtent kelionės metu.

Atsižvelgdama į tai, kad turto draudimas galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir į įvykio patikslinimo aplinkybes, draudimo bendrovė pripažino įvykį nedraudžiamuoju. Tada pareiškėja kreipėsi į Lietuvos banką prašydama išnagrinėti ginčą.

Draudikas Lietuvos bankui paaiškino, kad pareiškėja nurodė prieštaraujančius faktus, o sau palankias aplinkybes ji patikslino tik sužinojusi draudiko sprendimą. Draudikas pateikė ir telefoninio pokalbio įrašą, patvirtinantį pokalbio eigą: draudiko darbuotoja susisiekė su pareiškėja ir informavo, kad draudimo apsauga galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje; pareiškėja nurodė, kad įvykis įvyko Egipte, ir teigė, kad „tai koks skirtumas, taigi su manim buvo“, „gerai, galiu parašyti, kad įvyko Vilniuje, tai ką nors keičia?“; tuomet draudiko darbuotoja nurodė, kad pareiškėja sako netiesą, nes registruodama įvykį nurodė, kad telefonas dužo kelionės metu; pareiškėja patvirtino, kad „taip, buvo kelionės metu“, ir dar kartą patvirtino, kad telefonas buvo kartu su ja, ir savo iniciatyva nutraukė pokalbį.

Telefoninio pokalbio įrašas patvirtino, kad nėra pagrindo abejoti pirmine pareiškėjos informacija apie įvykį ir konstatavus, kad vis dėlto labiau tikėtina, jog įvykis atsitiko ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikoma, kad draudiko sprendimas įvykį pripažinti nedraudžiamuoju yra pagrįstas. 

Svarbi informacija vartotojams!

  • Daugelis draudikų yra nustatę, kad pagal nekilnojamojo turto draudimo sutartį kilnojamojo turto (pvz., telefono, kompiuterio ir pan.) draudimo apsauga galioja tik įvykiui atsitikus draudžiamuoju adresu. Kai kuriais išimtiniais atvejais tam tikra ribota suma gali būti atlyginama, jei įvykis fiksuojamas ir ne draudžiamuoju adresu, bet tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o ne užsienyje! Todėl būtinai atidžiai išsinagrinėkite draudimo taisykles ir nedraudžiamųjų įvykių sąrašą!
  • Pranešdami draudikui apie įvykį pagal draudimo sutartį, turite pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie įvykio aplinkybes, kadangi draudimo santykių ypatybės lemia šių santykių dalyvių pareigą ypač glaudžiai bendradarbiauti ir kooperuotis.