Lietuvos bankas
2020-04-15
  • AdobeStock_332569260.jpeg
     
11

Per pirmąjį šių metų ketvirtį dėl COVID-19 kilusios krizės akcijų biržose II pakopos pensijų fondų grąža buvo neigiama ir siekė -14,75 proc. Tačiau nuo gyvenimo ciklo fondų veiklos pradžios jie generavo teigiamą grąžą, siekiančią 1,83 proc. Mažiausiai koronaviruso sukeltas nuosmukis palietė vyriausiųjų amžiaus grupių pensijų fondų dalyvius – šių pensijų fondų vienetų vertės pokyčiai per pastaruosius 15 mėn. yra teigiami. 

„Kaupimas pensijai, remiantis gyvenimo ciklo principu – kai jaunystėje didesnė dalis investuojama į akcijas, o su amžiumi investiciniame krepšelyje daugėja obligacijų, pasiteisino net ir tokio netikėto ir staigaus nuosmukio akivaizdoje. Skaičiai rodo, kad vyresnių amžiaus grupių pensijų fondų vertė krito gerokai mažiau nei jaunesnių amžiaus grupių pensijų fondų, daugiausia investuojančių į akcijas. Vis tik, vertinant iš ilgalaikio kaupimo perspektyvos, tai yra laikinas nuosmukis, ekonomikai atsigaunant augs ir fondų vertė ir, tikėtina, viršys buvusį lygį“, - sako Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus viršininkė Justina Pupienienė. 

II pakopos pensijų fondai 

Labiausiai COVID-19 sukeltas nuosmukis palietė jauniausių amžiaus grupių fondų dalyvius – vidutinė šių grupių pensijų fondų grąža mažėjo 16,67–17,33 proc. 

Pensijų fondų, kuriuose kaupia vyresnių amžiaus grupių kaupiantieji, vertės sumažėjimas buvo švelnesnis – 1961–1967 m. grupės svertinė grąža I ketv. buvo –11,62 proc., o 1954–1960 m. gimusiųjų smuktelėjo 6,12 proc. Turto išsaugojimo pensijų fonduose gyventojų sukaupto turto vertė sumažėjo 4,92 proc. 

Vis dėlto nuo gyvenimo ciklo pensijų fondų veiklos pradžios (2019 m. sausio 1 d.) vyresnių amžiaus grupių pensijų fondai generavo teigiamą grąžą, kuri svyravo nuo 1,25 iki 2,21 proc. 

III pakopos pensijų fondai

III pakopos pensijų fondų vidutinė pirmojo ketvirčio grąža taip pat buvo neigiama (–10,3 %). Labiausiai sumažėjo akcijų fondų vertė (–17,5 %), o obligacijų pensijų fondai smuktelėjo vos –3,12 proc. 

Vis dėlto, stebint ilgalaikius pastarųjų 10 m. III pakopos pensijų fondų rodiklius, matyti, kad visi pensijų fondai vidutiniškai generavo teigiamą metinę grąžą, kuri svyruoja nuo 1,35 iki 5,11 proc. 

Išsamūs II ir III pakopų pensijų fondų rezultatai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.