Lietuvos bankas
2016-02-25
11

Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo principo pažeidimą 3 greitųjų kreditų bendrovėms Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas. Bendra baudų suma – 6 342 Eur.

Pažeidimai paaiškėjo vykdant vartojimo kredito davėjų priežiūrą arba išnagrinėjus gautus klientų skundus. 

Patikrinus vienos greitųjų kreditų bendrovės sudarytas 50 vartojimo kredito sutarčių ir 1 sutartį pagal kliento skundą, nustatyta, kad įmonė netinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų mokumą. Ji šiam vertinimui naudojo klientų pateiktus duomenis apie jų įsipareigojimus finansų įstaigoms, tačiau nesurinko pateiktą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir netikrino šios informacijos duomenų bazėse. Šiai įmonei skirtos 2 baudos.

Kita greitųjų kreditų bendrovė informaciją apie klientų įsipareigojimus finansų įstaigoms duomenų bazėse tikrino, tačiau 4 iš 10 atvejų jos nepanaudojo vertindama vartojimo kredito gavėjų mokumą.

Trečia bendrovė atsakingojo skolinimo principą pažeidė todėl, kad informaciją apie kliento turimus įsipareigojimus finansų įstaigoms surinko, tačiau netinkamai juos įvertino: į įsipareigojimų finansų įstaigoms sumą neįtraukė trumpalaikio įsipareigojimo, todėl asmuo, kurio mėnesio finansiniai įsipareigojimai siekė 1 278 Lt (370 Eur), o pajamų vidurkis – 995 Lt (288 Eur), gavo 2 000 Lt (579 Eur) vartojimo kreditą, nors tokio kredito gauti negalėjo.

Be to, nustatyta, kad greitųjų kreditų bendrovės kai kuriais atvejais nesilaikė vadinamosios 40 proc. taisyklės, pagal kurią vidutinės vartojimo kredito gavėjo įmokos dydis pagal visus turimus asmens įsipareigojimus finansų įstaigoms turi sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų. Vartojimo kredito gavėjams paskolinta daugiau, nei buvo galima pagal jų finansinių įsipareigojimų ir pajamų santykį.

Išsamesnę informaciją ir įmonių pavadinimus, jeigu sprendimai nebus apskųsti teismui, remdamasis Vartojimo kredito įstatymu, Lietuvos bankas skelbs praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.

Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 61 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejį pagal gautus pareiškėjų skundus arba savo iniciatyva. Iš jų net 55 atvejais (90 proc.) skirtos poveikio priemonės. Vartojimo kredito davėjams skirtos 29 baudos, jų suma viršija 213 tūkst. Eur.