Lietuvos bankas
2020-07-27
  • PFI.jpg
     
11

2020 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 455,2 mln., o per paskutinius 12 mėn. – 4,8 mlrd. Eur (iki 27,3 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Valdžios sektoriaus, ne finansų bendrovių ir namų ūkių2 indėliai per mėnesį išaugo atitinkamai 189,8 mln., 187,7 mln., 89,3 mln., o finansų sektoriaus3 jie sumažėjo 11,6 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 3,2 mlrd., 7,4 mlrd., 15,9 mlrd. ir 726,1 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 112,3 mln. ir 83,7 mln. – iki atitinkamai 7,1 mlrd. ir 12,0 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 109,5 mln., o per paskutinius keturis mėn. – 503,2 mln. (iki 20,0 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, finansų sektoriui ir valdžios sektoriui sumenko atitinkamai 136,8 mln., 17,9 mln. ir 4,6 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 49,7 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,9 mlrd., 1,0 mlrd., 335,0 mln. ir 10,7 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti sumažėjo 4,6 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams išaugo atitinkamai 3,0 mln. ir 51,3 mln. – iki atitinkamai 8,7 mlrd., 743,6 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)

 

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

Pranešimo pdf versija (130.7 KB )