Lietuvos bankas
2020-05-29
  • PFI.jpg
     
11

2020 m. balandžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. balandžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 626,2 mln., o per paskutinius 12 mėn. – 3,5 mlrd. Eur (iki 26,2 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Namų ūkių2, valdžios sektoriaus ir ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 382,3 mln., 160,8 mln., 117,1 mln., o finansų sektoriaus3 jie sumažėjo 34,1 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 15,7 mlrd., 2,8 mlrd., 7,0 mlrd., 752,5 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 384,4 mln. ir 233,1 mln. – iki atitinkamai 11,8 mlrd. ir 6,7 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 163,1 mln., o per paskutinius du mėn. – 205,7 mln. (iki 20,3 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, finansų sektoriui ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 174,9 mln., 25,3 mln. ir 2,9 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 40,0 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 8,3 mlrd., 1,1 mlrd., 342,0 mln. ir 10,6 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti padidėjo 61,1 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 17,3 mln. ir 3,9 mln. – iki atitinkamai 8,7 mlrd., 748,5 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

Pranešimo pdf versija (130.8 KB )