Lietuvos bankas
2021-01-05
  • PFI.jpg
     
11

2020 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 446,6 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) – 5,1 mlrd. Eur. Namų ūkių2, ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus3 indėliai per mėnesį išaugo atitinkamai 276,6 mln., 200,0 mln. ir 69,5 mln., o valdžios sektoriaus jie sumažėjo 99,5 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. ne finansų bendrovių, namų ūkių ir valdžios sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 2,4 mlrd., 2,2 mlrd. ir 514,0 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 13,7 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2020 m. lapkričio pabaigoje sudarė atitinkamai 8,9 mlrd., 17,3 mlrd., 3,2 mlrd. ir 780,2 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 282,0 mln. ir 194,8 mln. – iki atitinkamai 13,4 mlrd. ir 8,7 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 43,6 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. – 427,1 mln. Eur. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir finansų sektoriui per mėnesį sumenko atitinkamai 93,0 mln. ir 3,5 mln., o paskolos namų ūkiams ir valdžios sektoriui padidėjo atitinkamai 51,2 mln. ir 1,8 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 850,0 mln., 64,1 mln. ir 16,4 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 503,4 mln. Eur. 2020 m. lapkričio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,6 mlrd., 1,1 mlrd., 335,5 mln. ir 11,0 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 65,2 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 8,6 mln. ir 5,4 mln. – iki atitinkamai 9,0 mlrd., 729,1 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,11 proc. p. – iki 3,34 proc. Paskolų vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,16 ir 1,30, o paskolų būstui įsigyti jos sumažėjo 0,02 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos lapkričio mėn. sudarė atitinkamai 9,17, 5,31 ir 2,26 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
(procentai per metus)

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (107.5 KB )