Lietuvos bankas
2020-11-26
11

2020 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 939,9 mln., o per paskutinius 12 mėn. – 6,1 mlrd. Eur (iki 29,8 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių2 indėliai per mėnesį išaugo atitinkamai 735,5 mln. ir 436,6 mln., o finansų3 ir valdžios sektorių jie sumažėjo atitinkamai 169,4 mln. ir 63,0 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 8,8 mlrd., 17,0 mlrd., 688,3 mln. ir 3,3 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 720,8 mln. ir 443,3 mln. – iki atitinkamai 8,5 mlrd. ir 13,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 56,3 mln., o per paskutinius aštuonis mėn. – 383,5 mln. Eur (iki 20,1 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir finansų sektoriui sumenko atitinkamai 108,4 mln. ir 2,1 mln., o paskolos namų ūkiams ir valdžios sektoriui padidėjo atitinkamai 48,5 mln. ir 5,7 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,7 mlrd., 1,1 mlrd., 10,9 mlrd. ir 333,7 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti padidėjo 71,9 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 7,5 mln. ir 15,9 mln. – iki atitinkamai 9,0 mlrd., 737,8 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,38 proc. p. – iki 3,23 proc. Paskolų būstui įsigyti ir kitiems tikslams palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,05 ir 2,10, o paskolų vartojimui jos padidėjo 0,43 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos liepos mėn. sudarė atitinkamai 2,28, 4,01 ir 9,01 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau sparčiai didėjo Lietuvos rezidentų indėliai
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau sparčiai didėjo Lietuvos rezidentų indėliai
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau sparčiai didėjo Lietuvos rezidentų indėliai
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
(procentai per metus)
Toliau sparčiai didėjo Lietuvos rezidentų indėliai

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (106.2 KB download icon)